Usługi

Wsparcie dla startupów

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju startupu

 • Pobudzanie innowacyjności i budowanie zespołu: spotkania, warsztaty, hackatony itp.
 • Inicjowanie rozwoju: praca z młodym zespołem
 • Przyspieszanie wzrostu: rozwijanie zespołu
 • Zarządzanie transakcjami (outsourcing)

Stworzenie i wdrożenie ekosystemu oraz strategii dla startupu

 • Pomoc w budowaniu relacji z aniołami biznesu
 • Stworzenie sieci mentorów wspierających startup
 • Organizacja spotkań i warsztatów
 • Zapewnienie dostępu do nowych źródeł wiedzy i zarządzanie informacjami
 • Organizacja programów szkoleniowych, kursów oraz konkursów
 • Organizacja międzynarodowych spotkań typu roadshow oraz dni pokazowych 

Stworzenie i wdrożenie strategii współpracy z korporacjami

 • Wsparcie w procesach spin-off 
 • Pomoc podczas aktywności venture capital