Usługi

Strategia i innowacje

Strategia dla firmy lub jednostki biznesowej

 • Zbudowanie i/lub rozwój strategii
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących strategii
 • Przeprowadzenie warsztatów strategicznych

Zarządzanie innowacjami

 • Zaprojektowanie zabezpieczeń prawnych dla własności intelektualnych
 • Dokonanie oceny inicjatyw w obszarze innowacji
 • Monitorowanie działalności i efektywności wdrażania innowacji

Studia wykonalności

 • Zidentyfikowanie różnych możliwości i scenariuszy działań
 • Zdefiniowanie kryteriów oceny
 • Przeprowadzenie oceny rozważanych przedsięwzięć
 • Przygotowanie planu wdrożenia wybranego rozwiązania

Rozwój przez akwizycję

 • Dokonanie kompleksowej analizy firm będących potencjalnymi celami akwizycji
 • Przeprowadzenie procesu commercial due diligence