Usługi

Sprzedaż i eksport

Rodzime rynki

  • Optymalizacja portfolio produktów
  • Analiza i optymalizacja cen
  • Przegląd i optymalizacja kanałów sprzedażowych
  • Optymalizacja dystrybucji i/lub punktów sprzedaży
  • Zwiększanie efektywności zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż

Nowe rynki

  • Identyfikacja rynków, o które warto rozszerzyć działalność
  • Organizacja wizyt, spotkań i badań na wybranych rynkach
  • Opracowanie strategii wejścia na nowe rynki
  • Nawiązanie kontaktów i współprac na nowych rynkach