mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wspieramy zarówno start-upy, jak i przedsiębiorstwa oraz rządy w ocenie ich rzeczywistego i wymiernego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Oferujemy naszym klientom nie tylko możliwość odkrycia i rozwoju ich własnego stylu zarządzania, ale także szansę współtworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości w otaczającym ekosystemie. Proponujemy naszym klientom rozwiązania prowadzące do podejmowania bardziej świadomych wyborów. Pomagamy im definiować i rozwijać strategie przyspieszające zmiany, tym samym kreując i doskonaląc ich wewnętrzne możliwości. Zapewniamy wsparcie przy korzystaniu z różnych programów i akceleratorów oraz pozyskaniu finansowania najlepiej dostosowanego do potrzeb klienta.

Nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ORGANIZACJACH
OCENA ODDZIAŁYWANIA
WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI
POLITYKA I RESEARCH

Nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju:

W jaki sposób pracujemy?

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, w zależności od wielkości, stopnia rozwoju i celów przedsiębiorstwa.

  • Proces implementacji zrównoważonego rozwoju w organizacjach zaczyna się od zrozumienia obecnej sytuacji firmy dzięki zebraniu i analizie danych. Pozwala to opracować skuteczne strategie i plany działania. Pomagamy zastosować w praktyce optymalne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, opracowując modele biznesowe, oceniając potencjał zrównoważonego rozwoju inwestycji, badając efektywność łańcucha dostaw oraz wprowadzając reguły gospodarki obiegu zamkniętego do procesów tworzenia produktów i usług.
     
  • Ocena oddziaływania pozwala zidentyfikować wpływ organizacji na środowisko i społeczeństwo. Polega na mapowaniu procesów, gromadzeniu danych, budowaniu i doskonaleniu modelu, a następnie szczegółowej analizie danych. Interpretujemy wyniki i opracowujemy zalecenia dotyczące problematycznych kwestii, stosując międzynarodowe standardy obowiązujące w badanym obszarze, np. ISO 14044 i ISO 14040, PAS 2050, EPD EN 15804+A2.
     
  • W ramach usługi wsparcia innowacyjności opracowujemy i koordynujemy wdrażanie wewnętrznych innowacyjnych usług, które pozwalają tworzyć trwałe, zrównoważone praktyki w istniejących już procesach i produktach. Małym i średnim przedsiębiorstwom oraz start-upom oferujemy nasze wsparcie poprzez akceleratory i programy, a także współpracę z naszymi partnerami (np. Challenger Accelelator). Pomagamy wybrać optymalną formę finansowania i przygotować wniosek o przyznanie dotacji.
     
  • Wsparcie w zakresie polityki i researchu ma na celu przede wszystkim wypracowanie rekomendacji i zidentyfikowanie kluczowych zagadnień (metodą SMART), które mogą poprawić jakość podejmowanych decyzji. Dążymy do tego, żeby nasze badania i wskazówki wspierały rozwój organizacji, były łatwe do wdrożenia i umożliwiały kontrolowanie poszczególnych procesów. Pomagając naszym klientom przejść od abstrakcyjnej wizji do konkretnego projektu, opracowujemy strategie niezbędne do osiągnięcia założonego celu i zdobycia środków potrzebnych do jego realizacji.

WDRAŻAJ OPARTE NA DANYCH STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zapytaj o ofertę

Studia przypadków

2023-10-05
Na co zwrócić uwagę przy...
2023-09-14
Szacowanie wartości zamówienia w...
2023-08-23
Dekarbonizacja sektora budownictwa...