mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Badania rynkowe i marketingowe pomagają wszystkim rodzajom organizacji podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz skuteczniej funkcjonować na rynku. Dla naszych klientów przeprowadzamy jakościowe i ilościowe badania rynku, pozyskujemy oraz analizujemy dane uzyskane przy użyciu paneli online, narzędzi CAPI i CATI, grup fokusowych itp. Uzyskując rzetelne dane z badań, firmy i instytucje mogą lepiej zrozumieć preferencje swoich klientów, zmierzyć ich reakcje na kampanie marketingowe, dopasować ofertę do potrzeb odbiorców, zapewnić odpowiedni stosunek wartości do ceny i zwiększyć satysfakcję klienta.

Nasze usługi w obszarze badań rynkowych:

BADANIA PRODUKTOWE
BADANIA POSTAW
BADANIA POLITYKI PUBLICZNEJ
OCENY

Nasze usługi w obszarze badań rynkowych:

W jaki sposób pracujemy?

Nasze badania pozwalają dogłębnie poznać rynek, w tym jego rozmiar, dynamikę wzrostu, warunki biznesowe i otoczenie konkurencyjne. Korzystamy z analizy źródeł wtórnych, analizy statystycznej, wywiadów z ekspertami i innych metod badawczych. W większości krajów posiadamy własne oddziały badawcze, sieć ankieterów i pomieszczenia do prowadzenia badań fokusowych wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia do nagrywania i obserwacji.

PODEJMUJ DECYZJE BIZNESOWE NA PODSTAWIE RZETELNYCH DANYCH

Zapytaj o ofertę

Studia przypadków

2023-09-14
Szacowanie wartości zamówienia w...
2023-08-23
Dekarbonizacja sektora budownictwa...
2023-08-10
Zmiany w unijnych zasadach...