Badania rynkowe i marketingowe pomagają wszystkim rodzajom organizacji podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz skuteczniej funkcjonować na rynku. Dla naszych klientów przeprowadzamy jakościowe i ilościowe badania rynku, pozyskujemy oraz analizujemy dane uzyskane przy użyciu paneli online, narzędzi CAPI i CATI, grup fokusowych itp. Uzyskując rzetelne dane z badań, firmy i instytucje mogą lepiej zrozumieć preferencje swoich klientów, zmierzyć ich reakcje na kampanie marketingowe, dopasować ofertę do potrzeb odbiorców, zapewnić odpowiedni stosunek wartości do ceny i zwiększyć satysfakcję klienta.

Nasze usługi w obszarze badań rynkowych:

BADANIA PRODUKTOWE
BADANIA POSTAW
BADANIA POLITYKI PUBLICZNEJ
OCENY

Nasze usługi w obszarze badań rynkowych:

W jaki sposób pracujemy?

Nasze badania pozwalają dogłębnie poznać rynek, w tym jego rozmiar, dynamikę wzrostu, warunki biznesowe i otoczenie konkurencyjne. Korzystamy z analizy źródeł wtórnych, analizy statystycznej, wywiadów z ekspertami i innych metod badawczych. W większości krajów posiadamy własne oddziały badawcze, sieć ankieterów i pomieszczenia do prowadzenia badań fokusowych wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia do nagrywania i obserwacji.

PODEJMUJ DECYZJE BIZNESOWE NA PODSTAWIE RZETELNYCH DANYCH

Zapytaj o ofertę

Studia przypadków

2023-03-29
Dlaczego proces zarządzania...
2023-03-17
Kompleksowa współpraca z FreshMail...
2023-03-13
Sprawozdawczość w projektach B+R