mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

W szybko zmieniającym się świecie ci, którzy nie są innowacyjni, pozostają w tyle. Obserwujemy to, co robią przedsiębiorcy oraz innowacyjne korporacje na całym świecie. To pomaga nam wprowadzać najlepsze praktyki do firm oraz budować innowacyjne ekosystemy. Nasze usługi związane z innowacjami pomagają przedsiębiorstwom rozwijać się i zwiększać skalę działania; uniwersytetom – łączyć badania naukowe z biznesem i komercjalizować prace badawczo-rozwojowe; korporacjom – wprowadzać innowacje; a rządom – budować innowacyjne społeczności i ekosystemy w skali krajowej i globalnej.

Nasze usługi związane z innowacjami:

INNOWACJE KORPORACYJNE
DORADZTWO DLA START-UPÓW I KOMERCJALIZACJA BADAŃ
ROZWÓJ EKOSYSTEMÓW START-UPÓW
BADANIA POLITYK INNOWACYJNOŚCI

Nasze usługi związane z innowacjami:

W jaki sposób pracujemy?

Typowy projekt konsultingowy w obszarze innowacji rozpoczyna się od oceny zdolności innowacyjnych firmy oraz szczegółowej rozmowy z ekspertem ds. innowacji, podczas której ocenia on status start-upu lub organizacji i identyfikuje jego potrzeby. Następnie zespół ekspertów ds. innowacji projektuje rozwiązanie i określa strategiczne priorytety dotyczące innowacji sformułowane tak, aby zaspokoić potrzeby klienta.

Ostatnim etapem projektu jest wdrożenie planu działania wspólnie z zespołem klienta, monitorowanie postępów, kontrolowanie wyników pośrednich i pomoc w podejmowaniu decyzji.

WDRAŻAJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ

Zapytaj o ofertę

Studia przypadków

2023-10-05
Na co zwrócić uwagę przy...
2023-09-14
Szacowanie wartości zamówienia w...
2023-08-23
Dekarbonizacja sektora budownictwa...