mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Brak wystarczającej płynności często utrudnia rozwój działalności lub uruchomienie nowego projektu. W CIVITTA pomagamy naszym klientom urzeczywistnić ich plany przez pozyskanie niezbędnego finansowania – przygotowanie biznesplanu, opracowanie propozycji inwestycyjnej, zidentyfikowanie inwestorów lub stworzenie aplikacji na potrzeby wnioskowania o finansowanie ze źródeł publicznych. Nasi klienci otrzymują wsparcie przez cały okres realizacji inwestycji i procesu finansowania.

Nasze usługi w obszarze finansowania:

KRAJOWE PROGRAMY FINANSOWANIA
UNIJNE PROGRAMY FINANSOWANIA
FINANSOWANIE DŁUŻNE
FUZJE, PRZEJĘCIA, INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Nasze usługi w obszarze finansowania:

W jaki sposób pracujemy?

Projekt rozpoczynamy od oceny potrzeb klienta, wyboru optymalnej struktury finansowania i oceny kwalifikowalności projektu. W przypadku projektów finansowanych z programów unijnych opracowujemy zakres, budżet i harmonogram, wyszukujemy partnerów i projektujemy konsorcjum, czego efektem jest formalny wniosek obejmujący wszelkie dodatkowe dokumenty (np. biznesplan, analiza kosztów i korzyści, studium wykonalności). Przy finansowaniu przez inwestorów kapitałowych lub finansowaniu dłużnym pracujemy z klientami do momentu pozyskania przez nich potrzebnych funduszy.

POZYSKAJ FINANSOWANIE PROJEKTU I ZAPEWNIJ WZROST SWOJEJ FIRMIE

Zapytaj o ofertę

Studia przypadków

2023-10-05
Na co zwrócić uwagę przy...
2023-09-14
Szacowanie wartości zamówienia w...
2023-08-23
Dekarbonizacja sektora budownictwa...