mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nasz zespół charakteryzują: wysoki poziom kompetencji zawodowych, ciekawość intelektualna, sprawdzone w praktyce zdolności przywódcze i chęć kreowania wartości. By świadczyć najlepsze usługi konsultingowe i badawcze w przystępnej cenie, nasze rekomendacje biznesowe opieramy zawsze na rzetelnych i wiarygodnych danych.

Wspieramy:

1. KORPORACJE

Obsługujemy firmy z różnych branż, w tym telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, handel detaliczny, handel hurtowy, produkcja, FMCG, transport, energia, HoReCa, media, wydawnictwa, usługi IT, budownictwo, leśnictwo, rolnictwo, nieruchomości, private equity oraz usługi profesjonalne.

2. START-UPY I MŚP

Naszą ofertę kierujemy do start-upów, a także małych oraz średnich firm z różnych branż, koncentrując się na firmach innowacyjnych, komercjalizujących prace badawczo-rozwojowe oraz budujących ekosystemy start-upów.

3. RZĄDY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wspieramy centralne instytucje rządowe (ministerstwa i agencje rządowe), regiony i gminy, instytucje edukacyjne, w tym uniwersytety, szpitale, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa infrastruktury publicznej, zakłady energetyczne, darczyńców oraz inne organizacje międzynarodowe (EBOR, Bank Światowy, Komisja Europejska) oraz organizacje pozarządowe.

Świadczymy usługi doradcze oraz badawcze

STRATEGIA

Realizujemy projekty w zakresie planowania strategicznego, ekspansji na nowe rynki, zarządzania zmianami i przekształceniami organizacyjnymi w celu wdrożenia istotnych zmian w firmach, organizacjach i w społeczeństwie. Oferujemy najlepsze praktyki związane z opracowywaniem strategii i doświadczenie zdobyte w wielu krajach i branżach.

INNOWACJE

Pomagamy start-upom rozwijać się i skalować biznes; uniwersytetom – łączyć badania naukowe z biznesem oraz komercjalizować prace badawczo-rozwojowe; korporacjom – tworzyć innowacje i nadawać tempa rozwojowi przestrzeni innowacyjnej w firmach; a rządom – budować innowacyjne społeczności i ekosystemy.

FINANSOWANIE

Pomagamy klientom zidentyfikować możliwości finansowania, opracować projekt i monitorować proces jego wdrażania. Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania inwestorów kapitałowych, pożyczek z sektora prywatnego oraz finansowania z programów krajowych i unijnych (Horyzont 2020).

BADANIA

Gromadzimy i analizujemy dane ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, aby dostarczać naszym klientom użytecznych rekomendacji w procesach podejmowania decyzji biznesowych. Przeprowadzamy badania rynku, badania produktów, badania postaw i opinii, a także badania ewaluacyjne dotyczące polityk i reform publicznych.

CYFRYZACJA

Pomagamy klientom stać się bardziej konkurencyjnymi w erze cyfrowej, wykorzystując Big Data i najnowsze technologie IT.  Nasze usługi obejmują m.in. budowę strategii cyfrowych, analizę i projektowanie ścieżki klienta (customer journey) i UI/UX, web development w obszarze systemów internetowych i mobilnych, analizę oraz segmentację bazy klientów, a także analizę utraty klientów.

WDROŻENIA

Oferujemy pomoc na każdym etapie realizacji projektu, tworząc i prowadząc biuro zarządzania projektem (PMO), pomagając w rozwoju działalności i ekspansji biznesowej oraz uzupełniając tymczasowe braki w zakresie zasobów i kompetencji. Świadczymy również usługi w obszarze zarządzania projektami inwestycyjnymi i badawczo-rozwojowymi współfinansowanymi ze środków unijnych oraz rozliczania otrzymanego dofinansowania.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Umożliwiamy naszym klientom połączenie w ich codziennej działalności zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonych innowacji w strategiczny i wymierny sposób. Wspieramy ich w pozyskaniu optymalnych możliwości finansowania w celu przekształcenia w bardziej prężną, odporną na zmiany i przyjazną środowisku organizację.

SZUKASZ RZETELNEGO DORADZTWA I BADAŃ?

Zapytaj o ofertę

Studia przypadków

2023-10-05
Na co zwrócić uwagę przy...
2023-09-14
Szacowanie wartości zamówienia w...
2023-08-23
Dekarbonizacja sektora budownictwa...