Usługi

Rozwój polityki publicznej

Założenia polityki publicznej

  • Analiza interesariuszy oraz najlepszych praktyk międzynarodowych
  • Analiza kosztów i korzyści różnych rozwiązań
  • Dokumenty normatywne dotyczące tworzenia polityk publicznych

Strategie branżowe

  • Metodologia podejmowania decyzji
  • Scenariusze rozwoju oceny finansowej
  • Kompletna dokumentacja strategiczna