Usługi

Organizacja, procesy i zmiana

Struktura organizacyjna

 • Zdefiniowanie obszarów możliwej optymalizacji struktury organizacyjnej
 • Rozdzielenie zadań i odpowiedzialności między poszczególne jednostki biznesowe
 • Wsparcie podczas podejmowania decyzji na temat centralizacji obszarów funkcjonalnych

Wskaźniki efektywności (KPI)

 • Opracowanie strategicznych wskaźników KPI (np. na podstawie Zrównoważonej Karty Wyników)
 • Stworzenie systemu monitorowania efektów osiąganych przez poszczególnych pracowników
 • Powiązanie wskaźników KPI z systemem wynagrodzeń
 • Zaprojektowanie raportów na temat efektywności

Mapowanie procesów i optymalizacja

 • Mapowanie procedur SIPOC
 • Opracowanie modelu realizacji procesów
 • Przeprowadzenie sesji mapowania procesów
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu metodologii BPMN 2.0
 • Stworzenie dokumentacji dotyczącej drobnych usprawnień (ang. quick wins)

Kompleksowy program redukcji kosztów

 • Analiza kluczowych procesów biznesowych (przy użyciu metod takich jak LEAN i Six Sigma)
 • Optymalizacja zaopatrzenia
 • Restrukturyzacja i centralizacja w obszarze dostaw

Zarządzanie zmianą

 • Zaprojektowanie procesu zarządzania zmianą
 • Koordynacja działań wchodzących w skład procesu i raportowanie (PMO)
 • Opracowanie planu szkoleń dla pracowników