Oddziały

Zapraszamy do naszych biur w Bukareszcie, Klużu i Jassach!

Kontakt

Belgrad st. 10,
2nd  floor, 011805 
Bucharest, Romania

+403 180 535 88
info@civitta.ro

Kontakt

Alexandru Vaida Voievod st. 14, 400592
Cluj, Romania

+403 180 535 88
info@civitta.ro

Kontakt

Prof. Dimitrie Mangeron st. 31, 700050
Iasi, Romania

+403 180 535 88
info@civitta.ro