Współpraca z firmą Polenergia eMobility przy pozyskaniu dofinansowania ze środków publicznych

Client

Polenergia eMobility

Jednym z naszych klientów, których wspieraliśmy w rozwoju i realizacji planów biznesowych przy wykorzystaniu środków publicznych, jest Polenergia eMobility.

Budowa jednej z największych sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Firma ta jest częścią Grupy Polenergia – największej prywatnej grupy energetycznej w Polsce składającej się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. 

Polenergia eMobility buduje jedną z największych sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, zasilanych zieloną energią, aby stworzyć ekologiczny system elektromobilności, który pozwoli na bezpieczne i komfortowe podróżowanie na terenie całego kraju.

Wsparcie Civitta

W ramach współpracy nasz zespół doradców wspierał firmę Polenergia eMobility w procesie pozyskiwania dofinansowania (od przygotowania aplikacji, przez ocenę, aż po negocjacje warunków przyznania dofinansowania) w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Zeroemisyjny transport – wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru. Dotychczas pozyskaliśmy dla spółki ponad 5 mln PLN na budowę kilkudziesięciu ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w kilkunastu lokalizacjach w całej Polsce.

Wspierana przez naszych ekspertów inwestycja spółki jest w pełni zgodna z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która reguluje m.in. zasady rozwoju i funkcjonowania operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania. Projekt ten wpisuje się również w założenia Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” oraz Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, które zakładają, że do 2025 roku po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych.

Impact

Polenergia eMobility, jak i cała Grupa Polenergia, w swojej działalności wybiega w przyszłość i tworzy zupełnie nowe modele biznesowe, często oparte o innowacyjne rozwiązania, wpływające na transformację krajowego sektora energetycznego. Jesteśmy przekonani, że w przemianie ku gospodarce zeroemisyjnej nasze drogi jeszcze nie raz się przetną i wierzymy, że to nie koniec wspólnych sukcesów. 

Dziękujemy za okazane zaufanie i owocną współpracę – cieszymy się, że możemy brać udział w projektach, które mają realny wpływ na środowisko i otaczającą nas rzeczywistość.

Partner

Lukasz Pupek

Managing Partner of Polish Office, Warsaw, Poland