Usługi

IT

Architektura biznesu i IT

 • Projekt architektury IT (np. bazując na metodzie TOGAF)
 • Przeprojektowanie procesów biznesowych przez wdrożenie systemów IT

Rozwój IT

 • Przegląd systemów i infrastruktury IT (audyt IT)
 • Ocena użyteczności, efektywności, funkcjonalności i stopnia integracji systemów IT
 • Przygotowanie planu wdrożenia zmiany (strategia IT)

Wdrożenie systemów IT

 • Zestawienie wymagań technicznych
 • Nadzór nad współpracą z dostawcą
 • Kontrola dokumentacji przygotowanej przez dostawcę

Zarządzanie rozbudowanymi projektami IT

 • Plan i harmonogram projektu
 • Wsparcie w procesie wyboru dostawcy
 • Koordynacja aktywności projektowych i raportowania (PMO)