mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wspólnoty Innowacji EIT

EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) pomaga tworzyć i udoskonalać innowacje w zakresie ważnych wyzwań społecznych:

 • programy szkoleniowe i edukacyjne,
 • rozwój innowacyjnych produktów i usług,
 • wsparcie startupów i skalowania działalności.

Obecnie istnieje osiem Wspólnot Innowacji. Każda z nich skupia się na innym wyzwaniu:

 

WYBRANE WSPÓLNOTY EIT:

 

EIT RAW MATERIALS: PROGRAM WSPARCIA START-UPÓW I MŚP

 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: start-upy, spin-offy i MŚP.
 • Finansowane działania:
  • Zwiększanie poziomu gotowości technologicznej (od co najmniej TRL 4).
  • Tworzenie lub rozszerzanie portfela własności intelektualnej (IP).
  • Przeprowadzanie projektów pilotażowych lub badań wśród klientów.
  • Zwiększanie rynku i osiąganie globalnej skali działalności.
 • Wysokość finansowania: do 60 000 euro.
 • Stawka finansowania: brak wymogów dotyczących wkładu własnego.

 

EIT URBAN MOBILITY

 • Finansowane działania:
  • Innowacje. Działania innowacyjne (badania, testy, pilotaże, wdrożenie), które dostarczają rozwiązania na co najmniej 5. poziomie gotowości technologicznej.
  • Akademia. Działania (w formie pilotaży lub eksperymentów) mające na celu przygotowanie i wprowadzenie nowych treści, formatów i modeli biznesowych do Master School, Doctoral Training Network i Competence Hub.
  • Biznes. Kontynuacja i ulepszenie treści, formatów i modeli biznesowych programów Accelerator, Scale-up Hub i Go Global.
  • Regionalny Program Innowacji (RIS). EIT RIS koncentruje się na krajach, w których ma miejsce niewiele inicjatyw w ramach EIT Urban Mobility i gdzie poziom innowacyjności jest umiarkowany lub niski, aby mogły skorzystać z odkryć i doświadczeń zdobytych w ramach programów EIT Urban Mobility.
  • Przemysł. Wsparcie wykorzystania wyników i zwiększenie skali rozwiązań w zakresie mobilności w miastach. Wniosków dotyczących utworzenia (na wpół) zautomatyzowanych narzędzi i innego wsparcia procesów w celu dostosowania rozwiązań w zakresie mobilności w miastach. Do składania wniosków zaproszone są małe i szybkie przedsięwzięcia testujące te procesy.
  • Zaangażowanie obywatelskie. EIT Urban Mobility szuka nowych, skutecznych sposobów angażowania obywateli w proces tworzenia pomysłów w obszarze mobilności miejskiej wspólnie z przemysłem, środowiskiem akademickim, władzami samorządowymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami w danym mieście.
 • Wysokość finansowania: do 2 mln euro.
 • Stawka finansowania: brak wymogów dotyczących wkładu własnego.

 

EIT MANUFACTURING

 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: członkowie EIT Manufacturing, organizacje niebędące członkami mogą brać udział, jednak będą musiały stać się Partnerami.
 • Finansowane działania:
  • Innowacja. Proponowane działania powinny wykorzystywać technologie wspomagające dla produkcji o wysokiej wartości dodanej.
  • Edukacja.
  • Biznes. Tworzenie / wspieranie europejskich przedsiębiorstw technologicznych o dużych ambicjach wzrostowych.
  • Regionalny Program Innowacji (RIS). Zaangażowanie podmiotów lokalnych w działalność Wspólnot, zarówno indywidualnych (studentów, badaczy), jak i organizacyjnych (przedsiębiorstwa, uniwersytety, laboratoria badawcze, organizacje pozarządowe, władze samorządowe) w działania EIT Manufacturing.
 • Wysokość finansowania: do 1 mln euro na rok dla członków EIT Manufacturing, do 300 tys. euro dla Partnerów i do 60 tys. euro dla start-upów i firm MŚP nie będących Partnerami.
 • Stawki finansowania:
  • Innowacja: 70%
  • Edukacja: 100%
  • Biznes: 90%

 

Informacje o aktualnych naborach można znaleźć tutaj.

Opis poszczególnych Wspólnot EIT znajduje się w poniższym dokumencie.

OTWARTE KONKURSY I TEMATY

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE