mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Szybka ścieżka do innowacji dla rynkowego wdrożenia innowacji

Szybka ścieżka do innowacji (FTI – Fast Track to Innovation) to oddolny program wspierania innowacji, promujący działania innowacyjne dla konsorcjów branżowych, w skład których mogą wchodzić różne typy podmiotów. Program może pomóc w współtworzeniu i testowaniu przełomowych produktów, usług lub procesów biznesowych, które mają potencjał do zrewolucjonizowania istniejących lub stworzenia zupełnie nowych rynków. Wymagany jest poziom gotowości technologicznej (TRL) wynoszący co najmniej 6. Celem programu jest doprowadzenie innowacji do poziomu TRL 8.

 

SZCZEGÓŁY

Kwalifikujący się wnioskodawcy: 3-5 partnerów z co najmniej 3 różnych państw UE lub krajów stowarzyszonych w Horyzont 2020. Gdy jest 3 lub 4 partnerów, to 2 z nich muszą to być prywatne podmioty biznesowe, a gdy w sumie partnerów jest 5, to 3 musi być 3 prywatnymi podmiotami biznesowymi lub 60% budżetu musi być przeznaczone dla prywatnych podmiotów biznesowych.

Finansowane działania: działania na jednym z etapów innowacji, od demonstracji po wprowadzenie na rynek, takie jak programy pilotażowe, poligony doświadczalne, badania eksperymentalne i ustalanie standardów, walidację w warunkach rzeczywistych oraz walidację modeli biznesowych.

Wysokość finansowania: do 3 mln euro.

Wkład własny: 30%.

Czas oczekiwania: około 6 miesięcy od złożenia wniosku.

 

KRYTERIA

  • Potencjał szybkiej absorbcji na rynku.
  • Dotarcie do rynku w ciągu co najmniej 3 lata.
  • Przełomowe innowacje o dużym potencjale prowadzącym do rozwoju i zwiększenia skali działalności firm.
  • Obszary priorytetowe obejmujące nanotechnologię, zaawansowanych materiałów i biotechnologię oraz poprawę zdrowia i dobrostanu.

 

Wnioski można składać tutaj.

Więcej informacji znajduje się w poniższej prezentacji.

SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE