mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

LIFE+ dla ochrony środowiska i klimatu

LIFE+ to program unijny dystrybuujący 3,4 mld euro przez lata 2014-2020 na cele:

 • ochrona przyrody, bioróżnorodność, efektywność korzystania z zasobów naturalnych (75% budżetu),
 • przeciwdziałanie, informowanie i adaptację do globalnego ocieplenia (25% budżetu).

 

SZCZEGÓŁY

Program jest skierowany do: podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, zarejestrowanych na terenie UE.

Finansowane działania:

 • Projekty tradycyjne: rozwój innowacyjnych technologii, wdrożenie, monitorowanie i ocena polityk i regulacji unijnych, dobre praktyki, strategie lokalne, regionalne lub krajowe w jednym z następujących obszarów:
  • przyroda i bioróżnorodność,
  • ŚRODOWISKO: optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych, w tym dotyczące powietrza, wody, mórz, brzegów, ziem, odpadów, hałasu, środowiska miejskiego i gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU: energia odnawialna, energooszczędność, optymalizacja wykorzystania pól rolnych,
  • ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU: odporność na susze, pożary i powodzie; ochrona zasobów naturalnych,
  • ZARZĄDZANIE I INFORMOWANIE O KLIMACIE LUB ŚRODOWISKU: szerzenie świadomości społecznej, szkolenia, wdrażanie regulacji, rozwój wiedzy i angażowanie interesariuszy.
 • Projekty zintegrowane: wdrażanie planów, strategii i map drogowych w obszarach przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, na poziomie regionalnym lub narodowym.
 • Projekty przygotowawcze: rozwój i wdrożenie polityki środowiskowej w UE.
 • Wsparcie techniczne: wsparcie dla podmiotów aplikujących o projekty zintegrowane.

Wysokość finansowania: od 500 tys. do 5 mln euro, do 17 mln euro w przypadku projektów zintegrowanych.

Wkład własny: 25-45%.

Czas oczekiwania: ok. 15 miesięcy od złożenia wstępnego opisu i 8 miesięcy od złożenia pełnego wniosku.

 

KRYTERIA

 • Wysoki poziom gotowości technicznej i biznesowej, umożliwiający wdrożenie w warunkach zbliżonych do rynkowych i przynoszący wyraźne korzyści środowiskowe lub klimatyczne.
 • Możliwość przeniesienia wyników projektu do innych sektorów, regionów lub krajów po realizacji projektu.
 • Wpływ na wyzwania środowiskowe i klimatyczne na poziomie europejskim.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE