mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

„Kreatywna Europa” dla sektora audiowizualnego, kulturalnego i kreatywnego

Program „Kreatywna Europa” to unijny program dla sektora audiowizualnego, kulturalnego i kreatywnego o wartości 1,46 mld euro na lata 2014-2020. Jego celem jest zachęcenie podmiotów z sektora audiowizualnego, kulturalnego i kreatywnego do działania na obszarze całej Europy, aby dotrzeć do nowej publiczności i rozwijać umiejętności potrzebne w erze cyfrowej.

 

SZCZEGÓŁY

Kwalifikujący się wnioskodawcy: organizacje kulturowe i kreatywne.

Finansowane działania:

  • Program „Kultura”: inicjatywy sektora kultury, takie jak inicjatywy promujące współpracę transgraniczną, platformy, networking i tłumaczenia literackie.
  • Program „Media”: inicjatywy sektora audiowizualnego, takie jak inicjatywy promujące rozwój, dystrybucję lub dostęp do utworów audiowizualnych.
  • Międzysektorowe: system gwarancyjny i ponadnarodowa współpraca polityczna.

Wysokość finansowania: w zależności od naboru, ok. 25-200 tys. euro.

Wkład własny: w zależności od naboru, 0-50%.

Czas oczekiwania: od 4 do 8 miesięcy od złożenia wniosku.

 

KRYTERIA

  • Konsorcjum składające się z różnorodnych ekspertów z różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych z różnych krajów.
  • Korzystanie z rozwiązań cyfrowych w obszarze kultury i sektorze kreatywnym.
  • Wpływ na poprawę dostępu sektorów kultury i mediów do nowych międzynarodowych możliwości, rynków i odbiorców.

 

W Polsce program jest koordynowany przez biuro Creative Europe Desk, publikujące bieżące informacje na swojej stronie internetowej

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE