mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Program badań i innowacji „Horyzont 2020”

„Horyzont 2020” to unijny program badań i innowacji. W jego ramach w latach 2014-2020 prawie 80 mld euro zostało przeznaczone na wsparcie:

  • tworzenia wiedzy naukowej i rozwiązań technologicznych światowej klasy,
  • usuwania barier dla innowacji,
  • współpracy między sektorami w dostarczaniu rozwiązań dla ważnych wyzwań społecznych.

Po 2020 roku zastąpi go program „Horyzont Europa”. Jego budżet wyniesie rekordowe 100 mld euro. Środki te zostaną uruchomione w styczniu 2021 roku. Finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020” jest dostępne w ramach 19 tematycznych programów i ponad 300 konkursów.

 

SZCZEGÓŁY

Finansowane obszary:

  • Działania w zakresie badań i innowacji (RIA): badania podstawowe i przemysłowe, rozwój i integracja technologii, przygotowywanie prototypów, testowanie, pokazy, pilotaż, walidacja produktu i wprowadzenie na rynek.
  • Działania koordynacyjne i wspierające (CSA): standaryzacja, rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości i komunikacja, networking, konsultacje społeczne oraz działania w zakresie wymiany wiedzy.

Wysokość finansowania: ok. 0,5-25 mln euro.

Wkład własny: RIA oraz CSA 0%, IA 30% (0% dla sektora non-profit).

Czas oczekiwania: około 8 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

KRYTERIA

  • Pomysł badawczy lub innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące najnowsze technologie.
  • Konsorcjum składające się z międzynarodowych partnerów, którzy tworzą łańcuch wartości od badań naukowych do wdrożenia rynkowego (organizacje badawczo-rozwojowe, firmy technologiczne, partnerzy do pilotażu, użytkownicy końcowi).
  • Wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych na poziomie europejskim.

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu finansowania i ofert przetargowych w języku angielskim.

Pełna lista obszarów w ramach każdego z programów tematycznych znajduje się w poniższym dokumencie.

HORYZONT 2020: OTWARTE KONKURSY I TEMATY

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE