mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Granty kaskadowe dla rozwoju innowacyjnych produktów

Granty kaskadowe mają na celu wspieranie innowacyjnych start-upów i firm MŚP. Mechanizm grantów kaskadowych upraszcza procedury, ponieważ dystrybutorem środków nie jest Komisja Europejska, a pośredniczące podmioty prywatne.

Nabory mają zazwyczaj wymiar europejski i mają na celu:

  • finansowanie programów pilotażowych, eksperymentów i testów określonej technologii,
  • wspieranie start-upów lub scale-upów przez mentoring i inkubację,
  • łączenie stron w projekcie dla rozszerzenia jego zakresu.

Program Horyzont 2020 przeznaczył prawie 800 mln euro na granty kaskadowe.

 

SZCZEGÓŁY

Program jest skierowany do: innowacyjnych firm MŚP, podmiotów branżowych, instytucji B+R oraz instytucji akademickich; w zależności od naboru, wniosek może wymagać utworzenia konsorcjum złożonego z partnerów z kilku krajów europejskich.

Finansowane działania: studium wykonalności, badania i rozwój, pilotaż, demonstracje, eksperymenty, komercjalizacja.

Wysokość finansowania: od 20 tys. do 500 tys. euro.

Wkład własny: 0-50%.

Czas oczekiwania: decyzja po ok. 3 miesiącach od złożenia wniosku.

 

KRYTERIA

  • Jakość badań i rozwoju, innowacyjność, znaczenie dla rynku docelowego, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa.
  • Potencjał utworzenia nowego rynku, wysokie zapotrzebowanie na produkt, długoterminowa perspektywa na wdrożenie na rynek.
  • Adekwatność planowanej metodologii i posiadanie potrzebnych zasobów.

 

Więcej szczegółów dotyczących konkretnych naborów można znaleźć na stronie portalu finansowania.

Podsumowanie wszystkich naborów znajduje się w poniższej prezentacji.

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE