mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wspólnoty Innowacji EIT

EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) pomaga tworzyć i udoskonalać innowacje w zakresie ważnych wyzwań społecznych:

 • programy szkoleniowe i edukacyjne,
 • rozwój innowacyjnych produktów i usług,
 • wsparcie startupów i skalowania działalności.

Obecnie istnieje osiem Wspólnot Innowacji. Każda z nich skupia się na innym wyzwaniu:

WYBRANE WSPÓLNOTY EIT:

EIT RAW MATERIALS: PROGRAM WSPARCIA START-UPÓW I MŚP

 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: start-upy, spin-offy i MŚP.
 • Finansowane działania:
  • Zwiększanie poziomu gotowości technologicznej (od co najmniej TRL 4).
  • Tworzenie lub rozszerzanie portfela własności intelektualnej (IP).
  • Przeprowadzanie projektów pilotażowych lub badań wśród klientów.
  • Zwiększanie rynku i osiąganie globalnej skali działalności.
 • Wysokość finansowania: do 60 000 euro.
 • Stawka finansowania: brak wymogów dotyczących wkładu własnego.

EIT URBAN MOBILITY

 • Finansowane działania:
  • Innowacje. Działania innowacyjne (badania, testy, pilotaże, wdrożenie), które dostarczają rozwiązania na co najmniej 5. poziomie gotowości technologicznej.
  • Akademia. Działania (w formie pilotaży lub eksperymentów) mające na celu przygotowanie i wprowadzenie nowych treści, formatów i modeli biznesowych do Master School, Doctoral Training Network i Competence Hub.
  • Biznes. Kontynuacja i ulepszenie treści, formatów i modeli biznesowych programów Accelerator, Scale-up Hub i Go Global.
  • Regionalny Program Innowacji (RIS). EIT RIS koncentruje się na krajach, w których ma miejsce niewiele inicjatyw w ramach EIT Urban Mobility i gdzie poziom innowacyjności jest umiarkowany lub niski, aby mogły skorzystać z odkryć i doświadczeń zdobytych w ramach programów EIT Urban Mobility.
  • Przemysł. Wsparcie wykorzystania wyników i zwiększenie skali rozwiązań w zakresie mobilności w miastach. Wniosków dotyczących utworzenia (na wpół) zautomatyzowanych narzędzi i innego wsparcia procesów w celu dostosowania rozwiązań w zakresie mobilności w miastach. Do składania wniosków zaproszone są małe i szybkie przedsięwzięcia testujące te procesy.
  • Zaangażowanie obywatelskie. EIT Urban Mobility szuka nowych, skutecznych sposobów angażowania obywateli w proces tworzenia pomysłów w obszarze mobilności miejskiej wspólnie z przemysłem, środowiskiem akademickim, władzami samorządowymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami w danym mieście.
 • Wysokość finansowania: do 2 mln euro.
 • Stawka finansowania: brak wymogów dotyczących wkładu własnego.

EIT MANUFACTURING

 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: członkowie EIT Manufacturing, organizacje niebędące członkami mogą brać udział, jednak będą musiały stać się Partnerami.
 • Finansowane działania:
  • Innowacja. Proponowane działania powinny wykorzystywać technologie wspomagające dla produkcji o wysokiej wartości dodanej.
  • Edukacja.
  • Biznes. Tworzenie / wspieranie europejskich przedsiębiorstw technologicznych o dużych ambicjach wzrostowych.
  • Regionalny Program Innowacji (RIS). Zaangażowanie podmiotów lokalnych w działalność Wspólnot, zarówno indywidualnych (studentów, badaczy), jak i organizacyjnych (przedsiębiorstwa, uniwersytety, laboratoria badawcze, organizacje pozarządowe, władze samorządowe) w działania EIT Manufacturing.
 • Wysokość finansowania: do 1 mln euro na rok dla członków EIT Manufacturing, do 300 tys. euro dla Partnerów i do 60 tys. euro dla start-upów i firm MŚP nie będących Partnerami.
 • Stawki finansowania:
  • Innowacja: 70%
  • Edukacja: 100%
  • Biznes: 90%

Informacje o aktualnych naborach można znaleźć tutaj.

Opis poszczególnych Wspólnot EIT znajduje się w poniższym dokumencie.

OTWARTE KONKURSY I TEMATY

Age Laine
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+372 5121 966

Peter Kolesár
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE