mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator na rzecz rozwoju innowacyjnych produktów

EIC Accelerator to program Europejskiej Rady Innowacji (EIC), który jest skierowany do start-upów oraz firm MŚP o wysokim ryzyku i wysokiej skalowalności. Program oferuje dotacje lub finansowanie mieszane (dotacja oraz inwestycja udziałowa). Wsparcie ma pomóc w komercjalizacji innowacji. Poza finansowaniem, EIC Accelerator oferuje także wsparcie merytoryczne w postaci mentorów i coachingu biznesowego.

 

SZCZEGÓŁY

Finansowane działania muszą być na poziomie gotowości technologicznej (TRL) powyżej 5. Koszty kwalifikowalne dla działań na poziomach od 6 do 8 to m.in.: ulepszanie i testowanie prototypów, programy pilotażowe, symulacje w warunkach rzeczywistych i certyfikacje. Działania wprowadzające produkt na rynek (TRL 9 i powyżej) są finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Wysokość finansowania: 0,5-2,5 mln EUR dotacji oraz 0-15 mln EUR inwestycji udziałowej.

Wkład własny: 30% w przypadku dotacji, 0% w przypadku inwestycji.

Czas oczekiwania: decyzja około 5 miesięcy od złożenia wniosku.

 

KRYTERIA

Największy potencjał mają firmy:

  • innowacyjne,
  • skalowalne,
  • celujące w rynek międzynarodowy,
  • posiadające prototyp.

 

Co najmniej 25% firm zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną to firmy MŚP, w których prezesem zarządu (CEO) jest kobieta.

 

Więcej informacji znajduje się w poniższej prezentacji.

WIĘCEJ O EIC ACCELERATOR

Bieżące informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE