mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator na rzecz rozwoju innowacyjnych produktów

EIC Accelerator to program Europejskiej Rady Innowacji (EIC), który jest skierowany do start-upów oraz firm MŚP o wysokim ryzyku i wysokiej skalowalności. Program oferuje dotacje lub finansowanie mieszane (dotacja oraz inwestycja udziałowa). Wsparcie ma pomóc w komercjalizacji innowacji. Poza finansowaniem, EIC Accelerator oferuje także wsparcie merytoryczne w postaci mentorów i coachingu biznesowego.

SZCZEGÓŁY

Finansowane działania muszą być na poziomie gotowości technologicznej (TRL) powyżej 5. Koszty kwalifikowalne dla działań na poziomach od 6 do 8 to m.in.: ulepszanie i testowanie prototypów, programy pilotażowe, symulacje w warunkach rzeczywistych i certyfikacje. Działania wprowadzające produkt na rynek (TRL 9 i powyżej) są finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

 

Wysokość finansowania: 0,5-2,5 mln EUR dotacji oraz 0-15 mln EUR inwestycji udziałowej.

Wkład własny: 30% w przypadku dotacji, 0% w przypadku inwestycji.

Czas oczekiwania: decyzja około 5 miesięcy od złożenia wniosku.

KRYTERIA

Największy potencjał mają firmy:

  • innowacyjne,
  • skalowalne,
  • celujące w rynek międzynarodowy,
  • posiadające prototyp.

 

Co najmniej 25% firm zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną to firmy MŚP, w których prezesem zarządu (CEO) jest kobieta.

 

Więcej informacji znajduje się w poniższej prezentacji.

WIĘCEJ O EIC ACCELERATOR

Bieżące informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities

Iurii Volodymyr Blavt
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+380 964 988 191

Eva Šimeková
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Kadri Adrat
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+372 5568 7649