mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

„Kreatywna Europa” dla sektora audiowizualnego, kulturalnego i kreatywnego

Program „Kreatywna Europa” to unijny program dla sektora audiowizualnego, kulturalnego i kreatywnego o wartości 1,46 mld euro na lata 2014-2020. Jego celem jest zachęcenie podmiotów z sektora audiowizualnego, kulturalnego i kreatywnego do działania na obszarze całej Europy, aby dotrzeć do nowej publiczności i rozwijać umiejętności potrzebne w erze cyfrowej.

SZCZEGÓŁY

Kwalifikujący się wnioskodawcy: organizacje kulturowe i kreatywne.

Finansowane działania:

  • Program „Kultura”: inicjatywy sektora kultury, takie jak inicjatywy promujące współpracę transgraniczną, platformy, networking i tłumaczenia literackie.
  • Program „Media”: inicjatywy sektora audiowizualnego, takie jak inicjatywy promujące rozwój, dystrybucję lub dostęp do utworów audiowizualnych.
  • Międzysektorowe: system gwarancyjny i ponadnarodowa współpraca polityczna.

Wysokość finansowania: w zależności od naboru, ok. 25.000-200.000 euro.

Wkład własny: w zależności od naboru, 0-50%.

Czas oczekiwania: od 4 do 8 miesięcy od złożenia wniosku.

KRYTERIA

  • Konsorcjum składające się z różnorodnych ekspertów z różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych z różnych krajów.
  • Korzystanie z rozwiązań cyfrowych w obszarze kultury i sektorze kreatywnym.
  • Wpływ na poprawę dostępu sektorów kultury i mediów do nowych międzynarodowych możliwości, rynków i odbiorców.

W Polsce program jest koordynowany przez biuro Creative Europe Desk, publikujące bieżące informacje na swojej stronie internetowej

Age Laine
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+372 5121 966