mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Granty kaskadowe dla rozwoju innowacyjnych produktów

Granty kaskadowe mają na celu wspieranie innowacyjnych start-upów i firm MŚP. Mechanizm grantów kaskadowych upraszcza procedury, ponieważ dystrybutorem środków nie jest Komisja Europejska, a pośredniczące podmioty prywatne.

Nabory mają zazwyczaj wymiar europejski i mają na celu:

  • finansowanie programów pilotażowych, eksperymentów i testów określonej technologii,
  • wspieranie start-upów lub scale-upów przez mentoring i inkubację,
  • łączenie stron w projekcie dla rozszerzenia jego zakresu.

Program Horyzont 2020 przeznaczył prawie 800 mln euro na granty kaskadowe.

SZCZEGÓŁY

Program jest skierowany do: innowacyjnych firm MŚP, podmiotów branżowych, instytucji B+R oraz instytucji akademickich; w zależności od naboru, wniosek może wymagać utworzenia konsorcjum złożonego z partnerów z kilku krajów europejskich.

Finansowane działania: studium wykonalności, badania i rozwój, pilotaż, demonstracje, eksperymenty, komercjalizacja.

Wysokość finansowania: od 20 tys. do 500 tys. euro.

Wkład własny: 0-50%.

Czas oczekiwania: decyzja po ok. 3 miesiącach od złożenia wniosku.

 

 

KRYTERIA

  • Jakość badań i rozwoju, innowacyjność, znaczenie dla rynku docelowego, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa.
  • Potencjał utworzenia nowego rynku, wysokie zapotrzebowanie na produkt, długoterminowa perspektywa na wdrożenie na rynek.
  • Adekwatność planowanej metodologii i posiadanie potrzebnych zasobów.

Więcej szczegółów dotyczących konkretnych naborów można znaleźć na stronie portalu finansowania.

Podsumowanie wszystkich naborów znajduje się w poniższej prezentacji.

PODSUMOWANIE GRANTÓW KASKADOWYCH

Sander van der Molen
Partner
INNOWACJE, FINANSOWANIE

+370 613 59 730

Iurii Volodymyr Blavt
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+380 964 988 191

Kadri Adrat
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+372 5568 7649