Usługi

Doradztwo biznesowe

Proces prowadzący od zidentyfikowania i zrozumienia problemów, przez projektowanie rozwiązań oraz wspólną pracę z klientem, po wdrażanie ważnych zmian

Przykładowe wyzwania stojące przed firmami:

  • Brak strategii lub niekonkretny cel działalności firmy
  • Zmiany w otoczeniu firmy (nowe zagrożenia lub szanse), które wymuszają opracowanie nowej strategii lub wyznaczenie nowego kierunku rozwoju firmy
  • Brak know-how, narzędzi, procesów lub umiejętności w obszarze zarządzania, które są niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów firmy
  • Nieodpowiednia lub niejasna struktura organizacyjna firmy 
  • Problemy w obszarach funkcjonalnych, takich jak finanse, IT i inne

Dlaczego warto współpracować z konsultantami?

  • Konsultanci oferują profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw, które nie posiadają wiedzy, doświadczenia i umiejętności w danym obszarze zarządzania firmą (co ważne, usługi konsultantów w wypadku krótkookresowych projektów mogą być tańsze niż zatrudnienie pracowników na etat)
  • Konsultanci wnoszą do firmy najlepsze praktyki oraz bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych projektów w wielu krajach oraz branżach
  • Doradcy zapewniają świeże spojrzenie, obiektywną ocenę i skuteczne rozwiązania prowadzące do osiągnięcia pożądanych celów
JAK PRACUJEMY

Diagnoza

Analiza działalności firmy, jej struktury i procesów, która jest podstawą do opracowania potencjalnych rozwiązań

Rezultat: szczegółowe opracowanie na temat działalności i efektywności firmy

Rozwiązanie

Rekomendacje dotyczące usprawnień, których wdrożenie pomoże firmie osiągnąć założone cele strategiczne

Rezultat: lista sugerowanych zmian, wraz z planami biznesowymi dotyczącymi tych zmian

Plan działań

Kompleksowy plan działań dla każdej ze zmian zaakceptowanych do wdrożenia, opracowywany wspólnie z klientem

Rezultat: przewodnik prezentujący plan wdrożenia zmian, wraz ze szczegółowymi harmonogramami, potrzebnymi zasobami i działaniami z zakresu zarządzania ryzykiem

Wdrożenie

W razie potrzeby pomagamy klientom zorganizować procesy i zespoły ds. zarządzania projektami, których celem jest monitorowanie postępów w zakresie wdrażania inicjatyw strategicznych i zapewnienie stosowania jednolitych zasad zarządzania projektami w całej organizacji

Rezultat: wdrażanie zmian zintegrowane z pozostałymi obszarami funkcjonowania firmy