Usługi

Badania rynkowe

  • Badania ilościowe (CAPI, CATI, online)
  • Badania jakościowe (grupy fokusowe, wywiady pogłębione, CLT)
  • Badania typu tajemniczy klient
  • Obserwacje (uczestniczące, ukryte, etnografia)
  • Segmentacja rynku, badania reklam i wizerunku marki
  • Testy konceptów, produktów, popytu i elastyczności cenowej
  • Badania satysfakcji i lojalności klientów
  • Analiza wskaźników efektywności, np. NPS