mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Zarządzanie projektami unijnymi i rozliczanie dotacji – podsumowanie I kwartału 2023 roku

Korzystanie z unijnego wsparcia przy realizacji planów biznesowych przedsiębiorstw niesie ze sobą wiele korzyści, jednak należy pamiętać, że równie ważne jak pozyskanie dofinansowania jest właściwe rozliczenie otrzymanej dotacji.

Zarządzanie projektami i rozliczanie dotacji unijnych w CIVITTA

W naszym zespole od lat wspieramy przedsiębiorców w rozwoju i w zależności od ich potrzeb proponujemy odpowiedni model współpracy, który pozwala na sprawną realizację i prawidłowe rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, a co za tym idzie – na odniesienie sukcesu.

Zarządzanie i rozliczanie dotacji – podsumowanie I kwartału 2023 roku

W pierwszym kwartale 2023 roku pod czujnym okiem naszych doświadczonych liderek z Zespołu zarządzania projektami – Anny Mroczkowskiej, Kamili Dębkowskiej i Magdaleny Hyskiej – dbaliśmy o prawidłową realizację 23 projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wspieranych przez nas przedsięwzięć naszych klientów przekroczyła 570 mln PLN, a wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła blisko 230 mln PLN.

Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie pracy naszych specjalistów w pierwszym kwartale 2023 roku, którzy czuwali nad prawidłową realizacją projektów oraz:

  • przygotowali i przeprowadzili 14 postępowań ofertowych w oparciu o zasadę konkurencyjności,
  • przygotowali 20 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania blisko 28 mln PLN,
  • przygotowali 11 wniosków o zmianę w zakresie zmiany kadry i wydłużenia okresu kwalifikowalności projektu,
  • sporządzili 4 raporty okresowe,
  • przeprowadzili 5 audytów wewnętrznych realizowanych projektów,
  • przeprowadzili 7 bloków warsztatów szkoleniowych z zakresu rozliczania projektów unijnych.

Wsparcie w zarządzaniu projektami unijnymi i rozliczaniu dofinansowania

Prawidłowe zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków unijnych oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania wymaga doskonałej znajomości wielu zasad, wytycznych i procedur. Dlatego niezależnie od etapu, w którym znajduje się Państwa projekt, a także niezależnie od zakresu wsparcia, którego Państwo potrzebujecie, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym [email protected] lub bezpośrednio z liderkami Zespołu zarządzania projektami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ