mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Zainteresowanie programem EIC Accelerator cały czas na wysokim poziomie

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) opublikowała ostatnio statystyki związane z pierwszymi naborami w ramach EIC Accelerator – programu wsparcia dla podmiotów opracowujących przełomowe rozwiązania mające wpływ na społeczeństwo w skali europejskiej jak i globalnej (więcej o tym instrumencie pisaliśmy TUTAJ).

Jak wynika z opublikowanych informacji, obecnie upraszczane są procedury biurokratyczne, przez co znacznie skrócił się czas oczekiwania na wypłatę środków w ramach dofinansowania z programu. Rzeczywiście, w 2021 roku okres od podpisania umowy do otrzymania pieniędzy był dość długi i wynosił około roku, jednak jak pokazują ostatnie cut-offy, program ma coraz sprawniejsze zaplecze administracyjne i obecnie wypłata transzy dotacji następuje szybciej – w ciągu kilku miesięcy.

Zainteresowanie grantami w ramach EIC Accelerator utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie. Przed czerwcowym cut-off day aż 986 firm złożyło pełny wniosek, a w połowie września odbędzie się ostatni etap ewaluacji przedłożonych projektów i CINEA wskaże projekty wybrane do dofinansowania. Konkurencja jest bardzo duża – od momentu uruchomienia programu w kwietniu 2021 roku złożono ponad 7200 wniosków w pierwszym etapie aplikacji (tzw. short application) ocenianych w trybie ciągłym oraz prawie 4000 pełnych wniosków (tzw. full application) złożonych w wyznaczonych terminach. W czerwcu 2021 roku granty otrzymały 63 firmy, w październiku 2021 roku 99 firm, natomiast w marcu 2022 roku dofinansowanie przyznano 74 podmiotom.

Jak pokazują statystyki, pozytywna ocena w preselekcji wniosku nie sprawia, że wnioskujący podmiot ma bardzo duże szanse na otrzymanie docelowego dofinansowania. Poziom sukcesu w preselekcji to ponad 50 procent, natomiast na etapie pełnych wniosków – zaledwie kilka. Zdecydowanie więc kluczowe jest kompleksowe zarządzenie całą strategią rozwoju start-upu czy opracowywanej innowacji, a nie tylko skupienie się na przejściu preselekcji. W CIVITTA Polska wykorzystujemy cenne doświadczenia naszej grupy, w ramach której organizujemy m.in. programy akceleracyjne dla start-upów, pomagamy im się rozwijać i skalować biznes, a także nadajemy tempa rozwojowi innowacji w firmach poprzez ulgi i dotacje. Nasz know-how oparty jest o synergię kompetencji dotacyjnych, pitchingowych oraz doradztwa biznesowego.

W CIVITTA Polska w skali roku analizujemy kilkadziesiąt koncepcji projektów w drodze po granty w ramach EIC Accelerator, z których te mające potencjał do dalszego procedowania, są przez nas rozwijane i przygotowywane do aplikacji w procedurze short application, a następnie full application. Rozwój projektu z szansą na dotację w programie jest czasochłonny i wymaga szerokiego zaplecza kompetencyjnego, dlatego wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do współpracy z naszymi ekspertami, którzy pomogą efektywnie zarządzić całym procesem i zwiększyć szanse na sukces.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ