mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Współpraca z Zakładami Mięsnymi Skiba S.A.

Jednym z naszych klientów są Zakłady Mięsne Skiba S.A. – firma z ponad 30-letnią tradycją w dostarczaniu najwyższej jakości mięsa oraz wędlin. Przedsiębiorstwo to cechuje nie tylko zamiłowanie do tradycyjnych smaków i chęć przekazania ich następnym pokoleniom, ale także nieustanny rozwój i odkrywanie zupełnie nowych receptur. Poprzez oferowane produkty Zakłady Mięsne Skiba S.A. łączą kaszubską historię i smaki z innowacyjnymi rozwiązaniami, które zwiększają możliwości produkcyjne przetwórstwa.

Realizacja projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków unijnych

Zakłady Mięsne Skiba S.A. stawiają na ciągły rozwój w oparciu o wartości, w które wierzy firma i które wyznaczają jej kierunek działań. Swoją misję wdrażają w działalność spółki m.in. poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych. W ostatnim czasie zakończyliśmy wspólnie ze spółką realizację projektu pn. „Automatyzacja technologii formowania i dystrybucji opakowań kartonowych jako odpowiedź na potrzeby w zakresie efektywności realizacji procesów logistycznych w skali krajowej i europejskiej”, dla którego pozyskaliśmy również dofinansowanie. Celem tego projektu było opracowanie innowacji procesowej w postaci technologii formowania i dystrybucji opakowań kartonowych (klapowych i skrzyniowych) wykorzystywanych do transportu wyrobów gotowych firmy – konfekcjonowanego, chłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego.

Zakres projektu B+R

Projekt obejmował opracowanie szeregu zautomatyzowanych rozwiązań techniczno-technologicznych, pozwalających na uzyskanie pełnej automatyzacji procesu formowania i dystrybucji opakowań kartonowych wraz z automatyzacją przekazywania informacji do systemu zarządzania produkcją. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła Zakładom Mięsnym Skiba S.A. uzyskanie wysokokonkurencyjnego procesu zwiększającego efektywność całej produkcji. Wdrożenie rezultatów projektu odbyło się poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności.

Pozyskanie dofinansowania oraz wsparcie w rozliczaniu dotacji i realizacji projektu

Oprócz pozyskania dofinansowania, w ramach naszej współpracy przy realizacji projektu byliśmy odpowiedzialni m.in. za:

  • przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, 
  • realizację procedur przetargowych,
  • sporządzanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych oraz wniosków o zmiany,
  • wsparcie podczas sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych prac B+R,
  • doradztwo w zakresie prawidłowej dokumentacji ponoszonych wydatków,
  • przeprowadzenie audytu na zakończenie realizacji projektu.

Zakłady Mięsne Skiba S.A. – dziękujemy za zaufanie! Życzymy wielu sukcesów w biznesie i jesteśmy przekonani, że przed nami jeszcze kolejne lata owocnej współpracy.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ