mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Współpraca z Hodowlą Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR

Jedną z firm, które wspieraliśmy w rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej, jest Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR. Spółka jest prekursorem na polskim rynku hodowlanym i specjalizuje się w hodowli twórczej i zachowawczej różnych gatunków wiechlinowatych, bobowatych drobnonasiennych oraz roślin energetycznych. Zajmuje się również produkcją nasienną oraz obrotem materiałem siewnym.

W ramach naszej współpracy zespół kierowany przez Przemysława Loranca pomógł w pozyskaniu środków w wysokości ponad 3 mln PLN dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR. W ramach zrealizowanego projektu powstało nowoczesne zaplecze technologiczne, wyposażone w aparaturę badawczą, która pozwoli spółce na zastosowanie autorskiej metody selekcji w celu skrócenia czasu hodowli traw pastewnych. W wyniku realizowanych prac badawczo-rozwojowych powstaną nowe genotypy, które stanowić będą wysoką wartość dla polskiej gospodarki żywieniowej zwierząt ze względu na ważne cechy użytkowe dla zwiększenia opłacalności, konkurencyjności i innowacyjności produkcji.

Nasza współpraca z Hodowlą Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR nie zakończyła się jednak na pozyskaniu wsparcia finansowego – pomagaliśmy spółce również w zakresie prowadzenia projektu. Nasi eksperci z Zespołu zarządzania projektami pod nadzorem Kamili Dębkowskiej w ramach swojej pracy: przeprowadzili szkolenie z prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, pomogli w przygotowaniu wniosku o zmianę i wniosków sprawozdawczych, pośredniczyli w obsłudze systemu SL2014 oraz wspierali firmę w zakresie poprawności wydatkowania środków pochodzących z zaliczek.

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie i mamy nadzieję, że to nie był ostatni wspólnie zrealizowany projekt z Hodowlą Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR. Życzymy dalszych sukcesów!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ