mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Współpraca z Grupą Polenergia przy projekcie z obszaru technologii wytwarzania i wykorzystania wodoru

Jednym z naszych klientów, których wspieraliśmy w procesie pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych na innowacyjne projekty, jest Grupa Polenergia.

Polenergia to największa prywatna grupa energetyczna w Polsce składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. Grupa angażuje się w rozwój projektów lądowych farm wiatrowych, wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych oraz zaawansowanych technologii gazowych, będących wstępem do wielkiej transformacji wodorowej, do której spółka w najbliższych latach chce być w pełni przygotowana.

Pozyskanie dofinansowania

W ramach współpracy zespół naszych ekspertów pod kierownictwem Olgi Weps, Senior Managera w CIVITTA Polska, pozyskał dofinansowanie w konkursie NCBR „Nowe technologie w zakresie energii I” dla projektu z obszaru technologii wytwarzania i wykorzystania wodoru pn. „Magazynowanie Zielonego Wodoru”. Celem dofinansowanego przedsięwzięcia jest opracowanie zintegrowanego systemu procesu elektrolizy wody do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE wraz z magazynowaniem wodoru i pierwszym tego typu na świecie układem konwersji wodoru w syntetyczne paliwo lotnicze, które będzie ekologicznym nośnikiem energii neutralnym pod względem emisji CO2.

Innowacyjne rozwiązanie

Opracowane przez Polenergię oraz Elektrociepłownię Nowa Sarzyna w konsorcjum z Politechniką Wrocławską rozwiązanie przyczyni się do dekarbonizacji sektora lotniczego w Polsce i w Europie oraz pozwoli na alternatywne wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej produkowanej z OZE. Jego istotą będzie zaprojektowanie innowacyjnego układu, który umożliwi otrzymywanie paliwa JET-A1.

Dziękujemy za zaufanie i owocną współpracę. Cieszymy się, że możemy być częścią projektów, które mają realny wpływ na środowisko i otaczającą nas rzeczywistość.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ