mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejne nabory w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i do tankowania wodoru, co ma skutkować zmniejszeniem liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a co za tym idzie – poprawą jakości powietrza.

Jakie inwestycje mają szansę na dofinansowanie?

W ramach ogłoszonych naborów od 9 stycznia do 28 lutego 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

Łączny budżet na realizację trzech naborów określono w wysokości ponad 196 mln PLN (ponad 12 mln PLN na stacje o mocy nie mniejszej niż 22 kW, ponad 59 mln PLN na ogólnodostępne stacje o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz ponad 125 mln PLN na ogólnodostępne stacje o mocy nie mniejszej niż 150 kW).

Kiedy warto zacząć prace przygotowawcze nad wnioskiem o dofinansowanie?

Jak zaznacza NFOŚiGW, nabory mogą zakończyć się wcześniej, przed 28 lutego 2023 r., jeśli zostanie wyczerpana alokacja środków, o czym Fundusz poinformuje na swojej stronie internetowej. Zainteresowanie rozwojem zeroemisyjnego transportu i związanej z nim infrastruktury utrzymuje się na wysokim poziomie, przez co ogłoszone konkursy mogą cieszyć się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Dlatego nie warto czekać z pracami przygotowawczymi do ostatniej chwili i już teraz zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy wesprą Państwa w całym procesie aplikacji.

Przypominamy też, że wciąż trwa nabór na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi. Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o wsparcie z NFOŚiGW do końca stycznia.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ