mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego – pożyczki na preferencyjnych warunkach

W odpowiedzi na obecną sytuację na rynku energii NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego”, którego głównym celem jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu. Ogłoszony konkurs pozwoli na dofinansowanie zarówno inwestycji umożliwiających ograniczenie zużycia energii i surowców, jak i tworzenia nowych jednostek wytwórczych energii z OZE na potrzeby działalności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Beneficjenci wsparcia

Finansowanie możliwe do pozyskania w ramach konkursu dostępne jest dla dość wąskiego grona podmiotów, ponieważ nabór kierowany jest do przedsiębiorców posiadających zakład produkcyjny:

  • w którym zużycie energii (elektrycznej, gazu, koksu, itp.) jest większe niż 250 GWh rocznie w każdym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku oraz
  • wytwarzający co najmniej jeden produkt z sektora energochłonnego (m.in. produkcja papieru i tektury, aluminium, rafinacja ropy naftowej czy produkcja miedzi).

Forma wsparcia

Forma dofinansowania inwestycji w ramach konkursu to pożyczka na preferencyjnych warunkach z opcją częściowego umorzenia. Może ona obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji wraz z możliwością umorzenia nawet do 40% kwoty w zależności od typu realizowanego przedsięwzięcia.

Harmonogram

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 22 grudnia 2023 r., jednak może zakończyć się wcześniej po wyczerpaniu alokacji środków. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mając na uwadze prowadzoną przez Państwa działalność oraz uwarunkowania rynkowe, chętnie doradzą Państwu w zakresie toczących się i planowanych projektów – zarówno w kontekście ogłoszonego przez NFOŚiGW naboru, jak i innych dostępnych form wsparcia.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ