mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wsparcie budowy morskich farm wiatrowych w ramach KPO

Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło nabór fiszek projektowych na potrzeby wyboru projektów budowy morskich farm wiatrowych na „Listę projektów indykatywnych”, finansowanych w formie zwrotnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Wsparcie uzyskają projekty polegające na budowie farm wiatrowych na morzu bez infrastruktury lądowej – zakres rzeczowy obejmuje w szczególności budowę i instalację fundamentów, morskich turbin wiatrowych, morskich stacji transformatorowych, kabli wewnętrznych oraz kabla eksportowego.

Alokacja w ramach Komponentu B Krajowego Planu Odbudowy na budowę morskich farm wiatrowych wynosi ponad 14,5 mld PLN w formie wsparcia zwrotnego. Finansowanie będzie odbywało się poprzez pożyczki na zasadach rynkowych, które mogą objąć do 40% wartości netto projektu (w indywidualnych przypadkach może zostać podjęta decyzja o zwiększeniu tego progu).

"Lista projektów indykatywnych"

Wpisanie projektu na „Listę projektów indykatywnych” umożliwi złożenie właściwego wniosku o pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielać finansowania wybranym projektom w przypadku pozytywnej oceny wniosku oraz zdolności kredytowej. Co ważne, z uwagi na wielkość potencjalnych inwestycji, BGK może finansować projekty, uczestnicząc w szerszym konsorcjum z bankami komercyjnymi.

Przed nami dwa tygodnie na złożenie fiszki projektowej – nabór zakończy się 19 grudnia 2022 r., a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 31 stycznia 2023 r. Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ