mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Czy polskie firmy są gotowe na e-podpis?

Asseco Data Systems zwróciło się do CIVITTA z potrzebą zbadania świadomości potrzeb i wykorzystania tzw. elektronicznego obiegu dokumentów, a w szczególności e-podpisu.

Analitycy CIVITTA zaprojektowali i przeprowadzili badania jakościowe i ilościowe oraz podsumowali wnioski w raporcie, na podstawie którego Asseco Data Systems dopasowało swoją strategię marketingową i opracowało raport „Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?”.

Zrozumieć transformację cyfrową

Asseco Data Systems jest wiodącym dostawcą systemów elektronicznego obiegu dokumentów, w szczególności e-podpisu (jest jednym z 5 dostawców uprawnionych przez Narodowe Centrum Certyfikacji do wydawania kwalifikowanych certyfikatów, czyli e-podpisów, w Polsce).

Klient potrzebował analizy znajomości i korzystania z rozwiązań paperless / e-podpisowych w sektorach o dużym potencjale ich wykorzystania:

 • franczyzowe sieci handlowe,
 • prywatna służba zdrowia,
 • firmy kurierskie
 • firmy windykacyjne,
 • firmy pożyczkowe,
 • deweloperzy,
 • dostawcy usług TV.

Wywiady ilościowe i jakościowe, obejmujące każdy etap w modelu AIDA

Analitycy CIVITTA zaprojektowali badanie, wykorzystując techniki ilościowe i jakościowe.

W części ilościowej badanie zostało zrealizowane z użyciem bazy kontaktowej przygotowanej przez CIVITTA, zaakceptowanej przez klienta, obejmującej największe firmy z sektorów wskazanych przez klienta. Próba badania wyniosła N=300 wywiadów.

W części jakościowej wywiady realizowano z liderami każdego sektora. Próba badania wyniosła N=30 wywiadów pogłębionych. Odpowiedzi udzielali dyrektorzy i osoby zaangażowane w transformację cyfrową.

Zakres analizy dotyczył całego procesu adaptacji innowacji AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action), a w szczególności obejmował:

 • świadomość istnienia rozwiązań paperless / e-podpisów,
 • stosowanie rozwiązań paperless / e-podpisów,
 • funkcjonowanie w strukturach organizacyjnych firmy jednostki dedykowanej do transformacji cyfrowej,
 • zabezpieczenie budżetu na wydatki związane z transformacją cyfrową,
 • funkcjonowanie lokalnego (polskiego) ośrodka decyzyjnego w zakresie transformacji cyfrowej,
 • plany w zakresie transformacji cyfrowej.

Identyfikacja wąskich gardeł w procesie wdrażania paperless i e-podpisów

Raport badawczy dostarczył twardych danych, które posłużyły do weryfikacji dotychczasowych poglądów klienta i do publikacji części wyników pod marką klienta. Wnioski zawarte w raporcie ukazały czynniki hamujące w procesie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów i e-podpisu na każdym ze zidentyfikowanych w badaniu etapów:

 • podejście do innowacji,
 • wiedza na temat nowego rozwiązania,
 • dostęp do rozwiązania lub technologii,
 • dostępność cenowa,
 • gotowość do wdrożenia.

W szczególności, przeprowadzone przez CIVITTA badanie odpowiedziało na pytanie klienta, dlaczego aż 46% przebadanych firm nie stosuje obecnie e-podpisu i elektronicznego obiegu dokumentów, chociaż 92% przebadanych firm ma świadomość wszechstronności i przydatności tych narzędzi.

Po których segmentach klientów należy spodziewać się najszybszego wdrożenia nowej technologii? Które procesy biznesowe mogłyby osiągnąć największą korzyść z innowacji? Jak wiedza na temat narzędzi przekłada się na ich codzienne zastosowanie? Odpowiedzi na tego typu pytania stanowią fundament każdej strategii produktowej w innowacyjnej firmie. Badając postawy potencjalnych klientów, należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich etapów adaptacji nowej technologii, na przykład z wykorzystaniem modelu AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action).

Raport opracowany na podstawie wniosków z badań CIVITTA wraz z komentarzami klienta, opublikowany przez Asseco Data Systems można znaleźć tutaj.

CIVITTA specjalizuje się w badaniach barier wdrożenia projektów i potrzeb klientów. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz zrozumieć motywacje kierujące Twoimi klientami. Eksperci CIVITTA pomogą Ci zrozumieć rynek i wypracować adekwatną strategię.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ