mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wciąż trwają nabory wniosków w ramach instrumentu CEF

Przypominamy, że wciąż trwają nabory wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF 2). Program ten, finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, jest kluczowym instrumentem wsparcia projektów o wspólnym znaczeniu dla UE w obszarach transportu, energetyki i telekomunikacji.

W ramach CEF Transport obecnie trwają dwa nabory dla sektora transportowego – pierwszy związany jest z rozwojem e-mobilności, a drugi z mobilnością wojskową.

Nabór CEF Alternative Fuel Infrastructure Facility, trwający do września 2023 r., wspiera działania związane z upowszechnieniem paliw alternatywnych, czyli budowę w sieci drogowej TEN-T infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodorem oraz bunkrowanie LNG w portach morskich i śródlądowych z priorytetem dla działań obejmujących natychmiastowe lub stopniowe wprowadzanie biogazu. W ramach tego konkursu można pozyskać m.in. dofinansowanie w formie ryczałtu w wysokości 30 000 EUR na punkt ładowania o mocy min. 150 kW, 60 000 EUR na punkt ładowania o mocy min. 350 kW oraz dodatkowo 30 000 EUR na przyłącze sieciowe o mocy min. 600 kVA. Kluczowym warunkiem jest lokalizacja planowanej inwestycji, ponieważ stacja ładowania musi znajdować się w drogowej sieci bazowej lub kompleksowej TEN-T lub w węźle miejskim sieci TEN-T (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

Nabór CEF Military Mobility trwa do września 2022 r. i oferuje dofinansowanie dla projektów polegających na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej. W rozstrzygniętym już, pierwszym naborze CEF Military Mobility do dofinansowania w wysokości 339 mln EUR zostały wybrane 22 projekty zakładające między innymi modernizację infrastruktury kolejowej w celu umożliwienia ruchu większych i cięższych pociągów, zwiększenie przepustowości portów i lotnisk oraz wzmocnienie mostów drogowych.

W ramach instrumentu CEF do 1 września 2022 r. można również składać wnioski w naborze dla sektora energetycznego. Do dofinansowania zostaną wybrane projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania UE w zakresie energii elektrycznej, inteligentnych sieci, gazu i transgranicznych sieci dwutlenku węgla, które w efekcie pomogą osiągnąć szersze cele unijnej polityki energetycznej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – za nami już kilka naborów w ramach poprzedniej i trwającej edycji programu Connecting Europe Facility, w których pozyskaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt mln PLN.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ