mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wachlarz możliwości pozyskania dotacji oferowany w listopadzie przez polskie instytucje

Przedsiębiorcy wciąż czekają na nowe konkursy organizowane i finansowane w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027. Zanim jednak wystartuje nowe unijne rozdanie, zapraszamy do zapoznania się z dostępnym w listopadzie 2022 r. wachlarzem możliwości pozyskania dotacji, który oferują polskie instytucje.

HYDROSTRATEG – program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierający wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce
Termin: do 14 listopada 2022 r.
Budżet: 200 mln PLN

NUTRITECH – program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który wspiera prace B+R w zakresie zdrowego żywienia
Termin: do 30 listopada 2022 r.
Budżet: 100 mln PLN

ABM/2022/7 – konkurs dla przedsiębiorców, organizowany przez Agencję Badań Medycznych, na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym
Termin: do 12 stycznia 2023 r.
Budżet: 30 mln PLN

ROBOGRANT – pilotażowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierający rozwój działalności gospodarczej MŚP produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną
Termin: do 6 grudnia 2022 r.
Budżet: 29 mln PLN

Nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, finansowany z KPO, dla MŚP na działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
Termin: do 18 listopada 2022 r.
Budżet:  29 mln PLN

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ