mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Najnowsze trendy w branży oświetleniowej

Rynek oświetlenia od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie. Motorem napędowym dla branży są innowacje i trendy związane z rozwojem technologicznym, m.in. upowszechnienie technologii LED czy inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem.

Ważną rolę odgrywają również czynniki regulacyjne. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z głównych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej. „Europa 2020” – strategia przyjęta w celu stymulowania rozwoju gospodarki UE – zakłada dążenie do osiągnięcia 20% wzrostu w efektywnym wykorzystaniu energii, co wymaga wdrożenia zmian w zakresie zużycia energii, czyli także w oświetleniu.

W najbliższych latach można spodziewać się dalszego rozwoju rynku oświetlenia, który będzie przebiegał przede wszystkim pod hasłami energooszczędności i cyfryzacji.

Analiza zmiany trendów w branży oświetleniowej

Dokonując analizy zainteresowania najważniejszymi trendami dotyczącymi oświetlenia, w ostatnich latach można zauważyć istotny wzrost znaczenia tematów takich jak: Internet Rzeczy (IoT), Human Centric Lighting (HCL) oraz inteligentne oświetlenie (Smart Lighting).

Popularnością wciąż cieszą się (choć zainteresowanie lekko spada): efektywność energetyczna, oświetlenie LED oraz technologia LiFi

Analiza zmiany trendów w branży oświetleniowej

Energooszczędne oświetlenie LED

Technologia LED zrewolucjonizowała branżę oświetleniową. Obecnie wartość globalnego rynku LED stanowi większość wartości całkowitego światowego rynku oświetlenia, a według prognoz do 2025 roku technologia LED zdobędzie nawet 95% udziału w rynku oświetleniowym.

Rosnąca popularność oświetlenia LED wynika z kilku kluczowych czynników:

 • postęp technologiczny pozwala coraz bardziej zwiększać skuteczność świetlną opraw diodowych,
 • oświetlenie LED wpisuje się globalny trend energooszczędności,
 • wybór technologii LED mimo początkowych inwestycji pozwala optymalizować koszty,
 • powszechny dostęp do rozwiązań LED i wzrost konkurencji skutkuje spadkami cen, które zachęcają do zakupu,
 • nie bez znaczenia są także walory użytkowe opraw diodowych – np. możliwość personalizacji i centralnego sterowania, wygoda i dodatkowe funkcje zawarte w oprawach.

Inteligentne oświetlenie oraz IoT

Internet Rzeczy to koncepcja, według której przedmioty (np. sprzęt AGD, artykuły oświetleniowe) pośrednio albo bezpośrednio gromadzą, przetwarzają lub wymieniają dane za pośrednictwem inteligentnej instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej.

Obszary zastosowań IoT są w zasadzie nieograniczone, ale w kontekście systemów oświetleniowych warto wymienić cztery główne:

 • inteligentne domy / budynki – dostępne funkcjonalności pozwalają na bardzo precyzyjne zarządzanie źródłami światła, by oświetlenie było jak najbardziej dopasowane do funkcji pomieszczenia, a zużycie energii było maksymalnie zracjonalizowanie,
 • inteligentne biura – wdrożenie inteligentnych systemów pozwala na pełną automatyzację, która w efekcie prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji, poprawy warunków pracy i produktywności pracowników,
 • inteligentny przemysł – inteligentne rozwiązania opierają się na wykorzystaniu czujników i sensorów, które pozwalają zoptymalizować czynności serwisowe oraz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent kosztów oświetlenia,
 • inteligentne miasta – rozwiązania pomagają usprawnić sterowanie oświetleniem miejskim, dopasowując je do pory dnia, charakterystyki miejsca, obecności ludzi czy warunków atmosferycznych, co generuje oszczędności oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Oferowanie inteligentnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Internet of Things powoli przestaje być trendem, a staje się normą lub wręcz obowiązkiem producentów opraw świetlnych.

Rozwiązania Human Centric Lighting

Human Centric Lighting to oświetlenie mające niwelować negatywne skutki długiej ekspozycji ludzi na sztuczne światło, czyli rozregulowanie naturalnego rytmu dobowego i niekorzystny wpływ na ogólną sprawność psychofizyczną człowieka (niższa produktywność, zmęczenie, problemy z koncentracją, rozdrażnienie, bezsenność).

Rozwiązania typu HCL – oprócz automatycznego, centralnego dostosowywania oświetlenia do typu pomieszczenia, pory dnia, wykonywanej pracy – dają także możliwość indywidualnego sterowania oświetleniem na poszczególnych stanowiskach pracy.

HCL to szerokie zastosowanie, w tym:

 • przestrzeń biurowa / produkcyjna – odpowiednie oświetlenie może wpływać na zwiększenie wydajności i jakości pracy,
 • instytucje edukacyjne – przestrzenie edukacyjne cechuje duża zmienność wykorzystania, więc wymagają oświetlenia dostosowującego się do różnych funkcji, które pełnią,
 • jednostki medyczne – w tym przypadku należy wziąć pod uwagę perspektywę pacjentów oraz pracowników; rozwiązania oświetleniowe typu HCL mogą wspomagać rekonwalescencję, ale ważne jest też prawidłowe oświetlenie pomieszczeń do pracy, również w nocy.LiFi – przesyłanie danych za pomocą światła

LiFi – przesyłanie danych za pomocą światła

LiFi (Light Fidelity) to ciekawe rozwiązanie możliwe do zastosowania tam, gdzie tradycyjne WiFi nie może być użyte. Jest to ultraszybka, bezprzewodowa technologia przesyłu danych, która wykorzystuje fale świetlne.

LiFi w najbliższych latach raczej nie zastąpi na globalną skalę tradycyjnych technologii przesyłu, ale wykorzystywanie światła widzialnego posiada kilka bardzo ważnych zalet. Już teraz może stanowić uzupełnienie dla dostępnych rozwiązań, a w przyszłości może zrewolucjonizować bezprzewodową transmisję danych. Prognozuje się, że światowy rynek LiFi do 2023 roku przekroczy wartość
50 miliardów dolarów
.

Mocne strony

 • LiFi pozwala na komunikację tam, gdzie fale radiowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń (np. w samolotach) oraz gdzie sygnał radiowy nie dociera (np. pod ziemią).
 • Przesyłanie danych za pomocą LiFi jest bezpieczniejsze, ponieważ dostęp do sieci jest możliwy jedynie w obrębie źródła światła.
 • LiFi to większa przepustowość, co ma ogromne znaczenie w czasach coraz bardziej obciążonych i zatłoczonych sieci WiFi.

Ograniczenia stosowania

 • Sygnał jest odbierany tylko, jeżeli znajdujemy się w zasięgu źródła światła.
 • LiFi nie działa w świetle dziennym (naturalnym), ponieważ rozprasza ono wiązki światła emitowane przez oświetlenie LED.Wykorzystanie trendów i innowacji w strategii rozwoju firmy

Wykorzystanie trendów i innowacji w strategii rozwoju firmy

Trendy oświetleniowe w istotny sposób wpływają zarówno na rynek B2B, jak i na segment B2C. Wiele firm może już dziś skorzystać na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia, takich jak Smart Lighting, HCL czy LiFi. Dlatego coraz więcej producentów i dystrybutorów z branży oświetleniowej rozważa inwestycję w innowacje technologiczne.

Chcąc jednak wprowadzać nowe produkty do swojego portfolio albo wejść na nowe rynki, warto przeprowadzić badania rynku, aby:

 • sprawdzić potencjał rynku,
 • poznać specyfikę rynku,
 • zidentyfikować oczekiwania poszczególnych segmentów klientów.

Tylko dane zebrane we właściwy sposób mogą stanowić podstawę do opracowania skutecznej strategii rozwoju oraz prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych i marketingowych.

Firma badawczo-doradcza CIVITTA monitoruje kierunki rozwoju rynku oświetlenia, aby wspierać swoich klientów, którzy muszą podjąć strategiczne decyzje dotyczące rozwoju biznesu.

Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest prowadzenie działalności w tak dynamicznie zmieniającym się i innowacyjnym otoczeniu, dlatego wspieramy klientów m.in. przez doradztwo biznesowe, badania rynkowe, badania marketingowe, wdrażanie innowacji.

Pobierz raport CIVITTA nt. trendów w branży oświetleniowej >

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ