mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe – 645 mln PLN wsparcia w ramach flagowego konkursu dla przedsiębiorstw

12 października Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe. To flagowy konkurs wspierający projekty badawczo-rozwojowe, który w ostatnich latach cieszył się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców.

Tym razem NCBR dofinansuje realizację projektów B+R z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Budżet konkursu wynosi 645 mln PLN i został podzielony pod względem wielkości podmiotów aplikujących o wsparcie – 430 mln PLN dla firm z sektora MŚP oraz 215 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo wyszczególniono kategorię regionalną poprzez alokację dla województwa mazowieckiego oraz alokację dla pozostałych województw. Minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi odpowiednio 5 mln PLN i 50 mln EUR. Otrzymane dofinansowanie beneficjenci mogą przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, które są obowiązkowe w projekcie oraz prac przedwdrożeniowych.

Konkurs Szybka Ścieżka skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw składających się z maks. 3 podmiotów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo).

Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w zakresie rozwoju produktów i technologii cyfrowych. Konkurs ten zostanie zrealizowany jeszcze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Nie zostało jednak wiele czasu na przygotowania – wnioski do NCBR będzie można składać od 19 października do 4 listopada 2022 r. I co ważne, realizacja dofinansowanego projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy ocenią, czy planowany projekt wpisuje się zagadnienia badawcze wskazane w zakresie tematycznym konkursu oraz pomogą przygotować jakościową dokumentację aplikacyjną.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ