mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ścieżka SMART – limity kosztów kwalifikowalnych oraz limity dofinansowania

21 lutego rozpoczęła się pierwsza runda długo wyczekiwanego konkursu Ścieżka SMART, organizowanego w ramach programu FENG. Jest to niewątpliwie najważniejszy konkurs dla przedsiębiorców w nadchodzących latach z co najmniej kilku względów, a jednym z nich jest wysoki budżet, który wynosi ponad 4,3 mld EUR w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (więcej o zasadach naborów wniosków TUTAJ).

W odróżnieniu od konkursów organizowanych w poprzedniej perspektywie, tym razem przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał moduły, które najbardziej wpisują się w potrzeby jego firmy (więcej o modułach w Ścieżce SMART pisaliśmy TUTAJ).

Moduły dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm obowiązkowy jest wybór jednego z dwóch modułów: prace B+R lub wdrożenie innowacji. Z kolei duże przedsiębiorstwa obligatoryjnie muszą wybrać moduł prace B+R.

Jakie są limity wydatków kwalifikowalnych oraz limity dofinansowania w modułach prace B+R oraz wdrożenie innowacji? Zapraszamy do lektury!

MODUŁ PRACE B+R

Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania składa się z więcej niż jednego modułu, wydatki kwalifikowalne modułu B+R muszą wynosić minimum 20% wydatków kwalifikowalnych całego projektu.

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu B+R wynosi:

  • w przypadku MŚP – bez limitu,
  • w przypadku dużego przedsiębiorstwa – 1 mln PLN.

Intensywność pomocy na prowadzenie projektów B+R wygląda następująco:

Status przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%


MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI

Zgodnie z limitami wynikającymi z przepisów na temat pomocy publicznej, intensywność pomocy na wydatki w ramach poszczególnych przeznaczeń nie może przekroczyć:

  1. limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 w przypadku Regionalnej pomocy inwestycyjnej,
  2. 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
  3. 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności,
  4. 50% w przypadku pomocy de minimis innej niż przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy,
  5. 100% w przypadku pomocy de minimis przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy.

Należy również pamiętać, że:

  • w przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 3 poprzednich lat obrotowych.
  • w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu MŚP lub dużym przedsiębiorcom koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
  • wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w formie środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia.


Pierwsza runda konkursu Ścieżka SMART zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw potrwa do 9 maja. Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w naborach i starać się o dofinansowanie, muszą zmierzyć się z koniecznością opracowania bardzo dobrego projektu. Oferujemy swoje wsparcie w tym zakresie i zapraszamy do kontaktu wszystkich potencjalnych beneficjentów.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ