mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ruszają pierwsze nabory w konkursie Ścieżka SMART

Już we wtorek – 21 lutego 2023 r. – rozpoczną się pierwsze nabory w długo wyczekiwanym przez przedsiębiorców konkursie Ścieżka SMART. To pierwsze tak duże nabory wniosków w ramach programu FENG z wysokim budżetem opiewającym na kwotę aż 4,45 mld PLN dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 667 mln PLN dla dużych firm.

Beneficjenci

Ścieżka SMART zakłada szeroki katalog potencjalnych beneficjentów – co do zasady każde przedsiębiorstwo, jak również konsorcja zarówno przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw ze stroną naukową mogą zostać beneficjentem konkursu i ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach szerokiego katalogu możliwych do sfinansowania przedsięwzięć.

Moduły w Ścieżce SMART

Zupełną nowością w konkursie jest idea projektów modułowych. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego kompleksowy zakres działań, zamiast jak dotychczas kilku oddzielnych aplikacji, i będzie wybierał z katalogu siedmiu modułów te, które najbardziej wpisują się w potrzeby jego firmy. W zamyśle więc wnioskodawca będzie mógł dofinansować koszty działań już od etapu innowacyjnego pomysłu aż do pełnego wdrożenia tego pomysłu na rynek, a to wszystko pod jednym projektem. W przypadku MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Z kolei projekty dużych przedsiębiorstw muszą wpisywać się w co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Warto odnotować, że opis Ścieżki SMART dopuszcza ubieganie się o dofinansowanie na realizację zarówno tzw. projektów linearnych, w ramach których poszczególne moduły łączy jedna koncepcja, jak i nielinearnych, które pozwolą na dofinansowanie przedsięwzięć niepowiązanych ze sobą. Potencjalnie możliwe jest więc, że w ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o pomoc publiczną na projekt badawczo-rozwojowy dotyczący opracowania innowacyjnego produktu, a równocześnie w ramach tego samego projektu realizować projekt budowy hali i zakupu maszyn i urządzeń pod produkcję zupełnie innego produktu.

Na podstawie opublikowanej treści kryteriów widać, że w konkursie Ścieżka SMART zaczerpnięto inspirację z programów wsparcia na poziomie Komisji Europejskiej takich jak m.in. EIC Accelerator, w którym premiowane są projekty z potencjałem do wykreowania nowego rynku. To bardzo trudne do spełnienia kryterium po raz pierwszy zostało tak wyeksponowane w krajowym konkursie dotacyjnym. Być może należy analizować to jako wskazówkę, w jakim kierunku będą zmierzać konkursy krajowe na projekty B+R w dłuższej perspektywie.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie w ramach konkursu Ścieżka SMART zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ