mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w pilotażowym programie „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Jego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. W założeniu program ten pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów.

Z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które:

  • prowadzą w Polsce czynną działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli (dział 31 PKD),
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln PLN.

Pula środków w konkursie to 29 mln PLN, a wsparcie może sięgać do 85% wydatków kwalifikowanych przy maksymalnej wartości projektu w wysokości 1 mln PLN. To znaczy, że jedno przedsiębiorstwo może otrzymać nawet 850 tys. PLN dofinansowania. Otrzymany grant można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami oraz na zakup wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Wnioski można będzie składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Jednak jak zastrzega PARP, w przypadku gdy kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych wnioskach przekroczy 120% alokacji, termin składania wniosków może ulec skróceniu.

Warto również przypomnieć, że od 2022 r. możliwe jest stosowanie w przedsiębiorstwie ulgi na robotyzację, której celem jest zwiększenie stopnia robotyzacji polskiego przemysłu. Ulga ta umożliwia każdej firmie inwestującej w roboty odliczenie od podatku 50% kosztów kwalifikowanych związanych z tą inwestycją. Odliczenie dotyczy kosztów już wcześniej zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu, a więc wydatek będzie odliczony dwukrotnie. W ramach ulgi na robotyzację można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ