mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Pozyskiwanie partnerów biznesowych dla producentów ze Stanów Zjednoczonych

CIVITTA Polska przeprowadziła szereg projektów dla firm pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i zainteresowanych wejściem na rynki Unii Europejskiej. Eksperci CIVITTA zidentyfikowali potencjalnych partnerów biznesowych oraz przygotowali wizyty handlowe producentów z USA w Polsce.

Rozpoznanie możliwości rynkowych dla zagranicznych podmiotów

Dla firm pochodzących spoza Europy, które na co dzień działają w odmiennych realiach biznesowych i kulturowych, wejście na rynki europejskie często stanowi poważne wyzwanie. W związku z tym szukają one wsparcia lokalnych ekspertów w zakresie:

 • zrozumienia charakterystyki i specyfiki rynku docelowego w danym kraju,
 • określenia najlepszego modelu biznesowego na nowych rynkach,
 • znalezienia odpowiednich partnerów biznesowych,
 • określenia zasad i warunków współpracy atrakcyjnych dla obu stron,
 • zorganizowania wizyt handlowych.

Agencja doradcza posiadająca lokalnych ekspertów i doskonałe zrozumienie zasad panujących na rynku, w tym w obszarze relacji B2B, może skutecznie pomóc firmom, które nie posiadają wcześniejszych doświadczeń i zasobów ludzkich na danym obszarze geograficznym.

CIVITTA zrealizowała szereg tego typu projektów m.in. dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Eksperci CIVITTA pomagali pozyskać partnerów biznesowych takim firmom jak dostawca usług logistycznych, producent materiałów papierowych i dekoracji okolicznościowych, producent zaworów i sterowników do systemów sprężonego powietrza czy producent maszyn dla fabryk.

Poszukiwanie partnerów biznesowych dostosowane do potrzeb

CIVITTA wspiera klientów poszukujących zagranicznych partnerów biznesowych na wszystkich etapach tego procesu, od definiowania celów, aż po udział w spotkaniach biznesowych. Cały proces wsparcia można opisać jako wieloetapowy model współpracy, każdorazowo indywidualnie dopasowany do rynku docelowego oraz potrzeb klienta. Składa się on z następujących etapów:

 1. zdefiniowanie oczekiwań i celów klienta co do wejścia na nowy rynek,
 2. omówienie charakterystyki i specyfiki rynku docelowego,
 3. określenie warunków brzegowych współpracy oczekiwanych przez klienta,
 4. przygotowanie tzw. długiej listy potencjalnych partnerów,
 5. analiza listy pod kątem profilu zidentyfikowanych firm, nadanie im priorytetów,
 6. przygotowanie materiałów wspomagających (informacje o kliencie, portfolio produktów itp.),
 7. kontakt z wytypowanymi firmami, zebranie informacji zwrotnych, potwierdzenie chęci nawiązania współpracy, wstępne zdefiniowanie oczekiwanych warunków współpracy,
 8. przygotowanie wizyty handlowej (ustalenie kalendarza / harmonogramu spotkań, wsparcie w organizacji wizyty: logistyka, tłumacz itp.),
 9. udział ekspertów CIVITTA w spotkaniach biznesowych.

Maksymalizacja korzyści w ograniczonym czasie pobytu

Dzięki lokalnemu wsparciu doradców CIVITTA Polska, zagraniczni producenci mogą zwiększyć szanse pozyskania nowych kontraktów handlowych na polskim rynku, a także zmaksymalizować efektywność czasu spędzonego w Polsce. Otwarte podejście CIVITTA pozwala dopasować działania do indywidualnej sytuacji biznesowej klienta.

Odpowiednie zrozumienie potrzeb klienta i właściwe umiejscowienie ich w specyfice rynku docelowego przez lokalnych ekspertów pozwala właściwie określić odpowiednie dla klienta miejsce na rynku, a dzięki temu znaleźć odpowiednich partnerów biznesowych. Współpracując z zewnętrznym doradcą należy pamiętać o określeniu oczekiwanego poziomu jego zaangażowania. W przypadku, gdy klient pochodzi z odległego i odmiennego kulturowo i gospodarczo rynku, najbardziej pomocne okazuje się zwykle wsparcie na wszystkich etapach procesu pozyskiwania nowych partnerów biznesowych, łącznie z przygotowaniem wizyty handlowej, a także bezpośrednim wsparciem klienta w trakcie spotkań biznesowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli poszukujesz nowych partnerów biznesowych. Specjaliści CIVITTA pomogą Ci ich znaleźć oraz przeprowadzić spotkania biznesowe zakończone sukcesem!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ