mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”

Rozwój elektromobilności w Polsce wymaga inwestycji, które przyczynią się do powstania szerokiej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tą dziedziną infrastruktury mamy dobre wiadomości - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przeznaczyć do 870 mln PLN na realizację programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Instrument ten został przygotowany przez NFOŚiGW w celu upowszechnienia w Polsce transportu zeroemisyjnego i obejmuje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania,
  • utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania,
  • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW,
  • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW,
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.

Zgodnie z założeniami programu o dofinasowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r.

Program, który będzie realizowany przez NFOŚiGW, jest kolejnym instrumentem pozwalającym polskim przedsiębiorstwom na pozyskanie dofinansowania na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Obecnie również w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF-2), finansowanego bezpośrednio przez Komisję Europejską, można pozyskać wsparcie na budowę infrastruktury paliw alternatywnych w sieci drogowej TEN-T (więcej informacji o naborze w ramach CEF).

W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu – mamy bogate doświadczenie związane z pozyskiwaniem dofinansowania dla projektów infrastrukturalnych, zarówno ze środków krajowych, jak i tych dystrybuowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ