mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Program LIFE - wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu prosto z Komisji Europejskiej

Już tylko dwa miesiące dzielą nas od planowanego na 17 maja 2022 r. ogłoszenia pakietu naborów wniosków w ramach programu LIFE na 2022 r. – jedynego instrumentu finansowanego bezpośrednio przez Komisję Europejską, który poświęcony jest wyłącznie współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu.

Program LIFE w Polsce to atrakcyjna możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania rzędu 95%. To wszystko dlatego, że polscy wnioskodawcy otrzymują dodatkowe wsparcie również ze środków w dyspozycji NFOŚiGW – warto jednak zaznaczyć, że warunkiem otrzymania dotacji ze środków krajowych jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE. Oprócz tego istnieje możliwość pozyskania dodatkowego grantu na samo przygotowanie skutecznej aplikacji do konkursu LIFE – tego typu zachęty ofertują NFOŚiGW („Inkubator Wniosków LIFE”) oraz PARP („Granty na Eurogranty”).

Projekty zgłaszane do LIFE powinny koncentrować się na opracowaniu i demonstracji innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego środowiska, które przyczynią się do realizacji unijnej polityki w tym obszarze. Z perspektywy polskich przedsiębiorstw program LIFE otwiera możliwość pozyskania atrakcyjnego wsparcia na rozwój i demonstrację nowych technologii związanych z łagodzeniem zmian klimatu i przystosowywaniem się do nich, przejściem na zieloną energię czy gospodarką o obiegu zamkniętym.

Pracę nad wnioskiem o grant dobrze zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przede wszystkim wypracować przemyślaną i efektywną koncepcję projektu. Warto budować ją wokół skonkretyzowanego problemu środowiskowego i mierzalnych efektów realizacji projektu o możliwie dużej skali oddziaływania. Zachęcamy do skorzystania z naszego know-how – nasi eksperci chętnie podzielą się doświadczeniami związanymi z aplikowaniem do LIFE w poprzednich latach i podpowiedzą, jak skutecznie starać się o dofinansowanie.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ