mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Program LIFE – jakie granty są dostępne dla wnioskodawców z Polski?

Program LIFE to jedyny instrument finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, który poświęcony jest wyłącznie współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym obszarze, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Program LIFE jest zarządzany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), a jego beneficjentem może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej. Całkowity budżet programu w perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi aż 5,432 mld EUR, w tym odpowiednio na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld EUR oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld EUR.

Podstawą każdego projektu dofinansowanego w ramach programu LIFE jest dobrze zdefiniowany problem środowiskowy – kluczowe jest, aby był wymierny i policzalny. Po zakończeniu projektu stan środowiska musi ulec zmianie, bowiem istotą programu LIFE jest nie tyle samo wdrożenie nowatorskiego rozwiązania, a efekt środowiskowy na jak największą skalę. Eksperci oceniający wnioski o granty zwracają szczególną uwagę na innowacyjne praktyki, metody i podejścia na poziomie państw członkowskich czy danego sektora oraz znajomość ustawodawstwa i strategicznych dokumentów.

Dla wnioskodawców z Polski przewidziane są bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Standardowe dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym – do 75% kosztów), jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) może uzupełnić montaż finansowy przedsięwzięcia, dzięki czemu można otrzymać dofinansowanie łącznie nawet do 95% wartości kosztów kwalifikowanych. Na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu LIFE również można uzyskać wsparcie finansowe – aż do 80 tys. PLN w ramach Inkubatora Wniosków LIFE albo do 280 tys. PLN poprzez konkurs Granty na Eurogranty, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W 2021 roku w ramach instrumentu LIFE dofinansowanie na poziomie 45 mln EUR otrzymało 8 podmiotów z Polski. Kwota ta stanowi więcej niż połowę środków pozyskanych w programie przez polskich beneficjentów w całej 7-letniej perspektywie finansowej 2014-2021. Opracowanie kompletnej i wysokiej jakości dokumentacji konkursowej wymaga dogłębnego przemyślenia koncepcji projektowej, dlatego wszystkich zainteresowanych programem LIFE zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem i podpowiemy, jak skutecznie starać się o granty.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ