mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Pierwszy konkurs w ramach programu NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Obszary tematyczne programu NUTRITECH to:

  • nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzia wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi – z zagadnieniami takimi jak opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych czy rozwiązań technologicznych wykorzystujących podstawy molekularne chorób dietozależnych,
  • żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom – z zagadnieniami takimi jak zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej czy opracowanie innowacyjnych, dostępnych cenowo produktów żywieniowych m.in. dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną,
  • aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia – z zagadnieniami takimi jak opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ilości dodatków do żywności czy rozwiązań dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności.

Warto podkreślić, że pojedyncze projekty mogą obejmować kilka obszarów tematycznych lub zagadnień.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o grant mogą przystąpić do konkursu samodzielnie bądź tworząc konsorcjum, w skład którego może wchodzić inne przedsiębiorstwo i/lub jednostka naukowa. Dofinansowanie w ramach NUTRITECH przewidziano na realizację projektów, które mogą obejmować: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania dotyczące przygotowania wyników do zastosowania w praktyce. Należy jednak zaznaczyć, że projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN, a wartość kosztów kwalifikowanych zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 10 mln PLN. Wnioski można składać od 6 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji na temat naboru oraz pomogą ocenić potencjał projektu w ubieganiu się o dofinansowanie.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ