mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ostatni dzwonek w 2023 roku na granty w konkursie CEF AFIF

Do 7 listopada 2023 r. potrwa nabór w ramach Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility – jednego z kluczowych instrumentów wsparcia projektów o wspólnym znaczeniu dla UE w obszarze transportu.

Jakie projekty mają szansę na dotacje w programie CEF AFIF?

Konkurs CEF AFIF wspiera działania związane z upowszechnieniem paliw alternatywnych, polegające na budowie w sieci drogowej TEN-T infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru oraz bunkrowanie LNG w portach morskich i śródlądowych z priorytetem dla działań obejmujących natychmiastowe lub stopniowe wprowadzanie biogazu.

Dlaczego warto rozważyć pozyskanie dofinansowania w CEF AFIF?

Wszystkich przedsiębiorców, którzy mają plany inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych, zachęcamy do sięgnięcia po granty w ramach CEF AFIF – na szczególną uwagę zasługuje korzystny sposób otrzymywania dotacji na niektóre inwestycje. Przykładowo – na punkt ładowania pojazdów elektrycznych o mocy min. 150 kW można otrzymać dofinansowanie w formie ryczałtu w wysokości 30 000 EUR, na punkt ładowania o mocy min. 350 kW 60 000 EUR oraz dodatkowo 30 000 EUR na przyłącze sieciowe o mocy min. 600 kVA. Kluczowym warunkiem jest jednak lokalizacja planowanej inwestycji, ponieważ stacja ładowania musi znajdować się w drogowej sieci bazowej lub kompleksowej TEN-T lub w węźle miejskim sieci TEN-T (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Piąta runda naboru potrwa co prawda do 7 listopada 2023 r., jednak należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, trzeba uprzednio złożyć wstępną fiszkę projektu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jeśli rozważacie Państwo ubieganie się o granty, zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy chętnie podzielą się praktycznymi wskazówkami odnośnie kształtowania koncepcji projektu – za nami już kilka naborów CEF AFIF, w których z sukcesem pozyskaliśmy dla naszych klientów wielomilionowe dofinansowania.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ