mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ochrona własności intelektualnej wyników prac B+R na przykładzie współpracy z firmą Menard Sp. z o. o.

Jednym z klientów, których wspieramy w zarządzaniu projektem współfinansowanym ze środków unijnych, jest firma Menard Sp. z o. o. – ekspert w dziedzinie wzmacniania gruntu.

W przyjętym modelu współpracy z firmą Menard nasze wsparcie koncentruje się na strategicznych elementach procesu, które mają decydujący wpływ na osiągnięcie założonych celów, terminową realizację przyjętego harmonogramu czy procedury zakupowe. Na czas realizacji projektu nasi eksperci pod nadzorem Kamili Dębkowskiej stali się częścią zespołu projektowego firmy i dbają o to, aby wszystkie podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W wyniku realizowanych prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu dążącego do opracowania samowystarczalnego i mobilnego systemu do mieszania wgłębnego gruntu niezależnie od rodzaju podłoża, firma Menard stworzyła innowacyjne narzędzie, które w grudniu 2021 r. zostało zgłoszone do opatentowania w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Narzędzie to będzie nosiło nazwę THREADSOL DSM i będzie wykorzystywane do wzmacniania gruntu na rynku budowlanym. W czasach nieustającej konkurencji na rynku, patent, czyli prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, w sposób zarobkowy, przez określony czas i na określonym terytorium, stanowi kluczową formę ochrony interesów jego właściciela.

W toku naszej codziennej pracy w ramach zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE czuwamy nad właściwą ochroną własności intelektualnej wyników prac B+R i oferujemy pełne wsparcie w tym zakresie. Kwestia praw własności intelektualnej w projekcie ma istotne znaczenie ze względu na zabezpieczenie wyników prac B+R i w przyszłości generowanie z nich korzyści przez ich właściciela.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ