mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

NUTRITECH – nowy program wspierający prace B+R w zakresie zdrowego żywienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 r. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Szacuje się, że w UE w 2017 r. ponad 950 tys. zgonów (czyli jeden na pięć) i ponad 16 mln utraconych lat życia w zdrowiu zostało spowodowanych nieprawidłową dietą skutkującą głównie chorobami układu krążenia i chorobami nowotworowymi. Nic więc dziwnego, że Unia Europejska wdraża wiele planów i strategii bezpośrednio dotyczących żywienia i żywności, przeznaczając niemały budżet na ten cel i zobowiązując państwa członkowskie do opracowywania własnych programów.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez NCBR, w ramach programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe i przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w trzech obszarach tematycznych.

  • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi)
  • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom
  • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia

Budżet programu NUTRITECH wynosi 200 mln PLN, a pierwsze nabory wniosków spodziewane są już w 2022 r. – zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na portalu LinkedIn, na których będziemy informować na bieżąco o planowanych konkursach. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi liderami, którzy przedstawią więcej informacji na temat programu i pomogą zweryfikować, czy planowany projekt wpisuje się w założenia określone w strategii NUTRITECH.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ